Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Vnitřní pravidla ÚJKN pro poskytování služeb neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK

další stránka cnes Kdy se služby poskytují

 

Slánská Bímová

Tato pravidla se týkají služeb tlumočení, přepis a zápis. Kvůli poskytování těchto služeb se obracejte na koordinátorku Mgr. Petru Slánskou Bímovou (Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz).

 

 

 

 

hudy

Kvůli poskytování ostatních služeb (celkový přehled všech služeb poskytovaných ÚJKN zde) se obracejte na dr. Andreu Hudákovou (http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakt).

 

 

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 21. 7. 2015