Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Kdy se služby poskytují

Možnost objednat služby se vztahuje na

další stránka cnes pravidelné semináře a přednášky uvedené v rozvrhu hodin,
další stránka cnes přednášky a semináře mimo ustálený rozvrh,
další stránka cnes mimořádné akce v rámci výuky (host, exkurze apod.),
další stránka cnes atestace (zkoušky, zápočty),
další stránka cnes imatrikulace,
další stránka cnes promoce,
další stránka cnes individuální konzultace,
další stránka cnes jednání s orgány fakulty (např. se studijním oddělením),
další stránka cnes další aktivity související se studiem na FF UK (např. individuální účast na konferenci).

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 21. 7. 2015