Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Řešení krizových situací

Nedostaví-li se řádně objednaný vykonavatel služby (tj. tlumočník, přepisovatel, zapisovatel) na výuku/akci, závisí další postup na dohodě mezi učitelem/osobou zodpovědnou za akci a neslyšícím, nedoslýchavým či ohluchlým studentem.

Možné kroky

další stránka cnes Zajištění náhradního vykonavatele služby.

další stránka cnes Zrušení výuky.

další stránka cnes Nezapočítávání vynucené absence studenta do celkového počtu povolených absencí a poskytnutí opraveného zápisu z výuky/akce, popř. mimořádných konzultací.

další stránka cnes Zajištění videozáznamu (který bude následně přetlumočen/otitulkován) či audiozáznamu (který bude následně přepsán) – kontaktujte prosím koordinátora služeb.

V každém případě je třeba, aby ten, kdo službu objednal, o neproběhnutí služby co nejdříve informoval koordinátora služeb.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 21. 7. 2015