Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Poskytování materiálů pro vykonavatele služeb

další stránka cnes Aby mohl vykonavatel služby (tlumočník, přepisovatel) podat kvalitní výkon, je nutné mu předem poskytnout materiály, které využije ke své přípravě. Může se jednat o powerpointové prezentace, odkazy na elektronické zdroje, okopírované kapitoly ze skript, náčrt struktury a cílů vyučovací jednotky, která bude tlumočena/přepisována atd. Je vhodné poskytovat materiály i zapisovatelům – záleží na dohodě vyučujícího a zapisovatele.

další stránka cnes Materiály poskytují vykonavateli služby osoby, jejichž projev bude tlumočen/přepisován (učitel, přednášející host, student, který má v rámci výuky referát…), a to v dostatečném předstihu minimálně 48 hodin předem. V případě náročnějšího tlumočení/přepisu může tlumočník/přepisovatel žádat přípravu dříve. Doporučujeme, aby se vykonavatel služby a vyučující individuálně domluvili na podobě příprav a časovém limitu jejich zasílání.

další stránka cnes Poskytnuté materiály jsou určeny výhradně k tomu, aby se vykonavatel služby řádně připravil na svůj výkon; vykonavatel služby je nesmí dále šířit ani používat k jiným účelům.

další stránka cnes Pokud vykonavatel služby neobdrží žádné podklady, dostane je v nepoužitelné podobě, nebo je nedostane včas, je jeho právem vykonání služby odmítnout. Ani on, ani koordinátor pak za absenci služeb nenese zodpovědnost.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 21. 7. 2015