Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Rušení služeb

Služby se poskytují studentovi pouze v případě, že je na výuce či dané akci osobně přítomen. V případě nepřítomnosti studenta se všechny pro něj objednané služby (včetně zápisu) ruší. (Zápis za nepřítomnosti studenta probíhá pouze v případě, že slouží jako kompenzace, když se nezdaří zajistit řádně objednanou jinou službu – viz Řešení krizových situací.)

další stránka cnes Kdo služby ruší?

Student, když se nemůže dostavit na výuku/akci, na kterou si službu objednal.

Učitel, když ruší svoji výuku, při níž jsou služby poskytovány.

Organizátor akce, když ruší akci, na niž si služby objednal.

další stránka cnes Jak a kdy služby zrušit?

Služby se ruší u koordinátora služeb, a to co nejdříve po zjištění skutečností, které ke zrušení vedou.

V případě, že se služby ruší méně než 24 hodin před akcí, je nutné informovat nejen koordinátora služeb, ale také toho, kdo službu vykonává (tj. tlumočníka, přepisovatele, zapisovatele), aby nedošlo k plýtvání časem a finančními prostředky (kontaktní údaje na tlumočníky/přepisovatele/zapisovatele mají příjemci služeb vždy po objednání a potvrzení služby k dispozici od koordinátora služeb).

Vyvarujte se prosím častého, opakovaného rušení služeb „na poslední chvíli“, je to situace nepříjemná pro všechny strany z časových i finančních důvodů a byli bychom nuceni z ní vyvodit důsledky.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 21. 7. 2015