Filozofická Fakulta
Domů

 

Rozvrh U3V LS 2014/2015

Evidenční list kurzu


Název kurzu: Praktický kurz českého znakového jazyka

Katedra/ústav:

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Garant kurzu:

Mgr. Petra Slánská Bímová

Kontakt:

777 819 011, petra.slanskabimova@ff.cuni.cz

 

Datum konání

Název přednášky

Fritz

20. 2. 2015

10.50–12.20

ČZJ I. Specifické rysy ČZJ, nemanuální komponenty v ČZJ

Téma: Rodina a širší příbuzenské vztahy

Bc. Milan Fritz

27. 2. 2015

10.50–12.20

ČZJ II. Slovosled v ČZJ

Téma: Barvy, materiály, věci kolem nás

Bc. Milan Fritz

 

6. 3. 2015

10.50–12.20

ČZJ III. Slovesa v ČZJ, sloveso a jeho argumenty, tři typy sloves, flexe, záporná slovesa

Téma: Slovesa umět, znát, pamatovat si, moct, rozumět, vědět

Bc. Milan Fritz

13. 3. 2015

10.50–12.20

ČZJ IV. Vyjadřování prostorových vztahů

Téma: Bydlení, Česká republika, město a vesnice

Bc. Milan Fritz

20. 3. 2015

10.50–12.20

ČZJ V. Vyjadřování prostorových vztahů v ČZJ (prohloubení znalostí a dovedností)

Téma: Doprava, křižovatky

Bc. Milan Fritz

27. 3. 2015

10.50–12.20

ČZJ VI. Opakování dosud probrané gramatiky ČZJ

Téma: Kalendář, roční období

Bc. Milan Fritz

10. 4. 2015

10.50–12.20

ČZJ VII. Cvičení zjišťovacích a doplňovacích otázek

Téma: Svátky, opakování tématu kalendář

Bc. Milan Fritz

17. 4. 2015

10.50–12.20

ČZJ VIII. Opakování, jednoruční a dvouruční prstová abeceda

Bc. Milan Fritz

24. 4. 2015

10.50–12.20

ČZJ IX. Opakování, test ověřující získané znalosti a dovednosti

Závěrečný test

Bc. Milan Fritz

Forma ukončení

50% účast pro postup do 2. ročníku a závěrečný písemný test v závěru 2. ročníku (2015/2016)

 

Pozn.: Změna programu přednášek vyhrazena

 


Za obsah této stránky je zodpovědná
Mgr. Petra Slánská Bímová, petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 15. 1. 2015