Filozofická Fakulta
Domů

 

Rozvrh U3V ZS 2015/2016

Evidenční list kurzu


Název kurzu: Praktický kurz českého znakového jazyka - 2. ročník

Katedra/ústav:

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Garant kurzu:

Mgr. Petra Slánská Bímová

Kontakt:

777 819 011, petra.slanskabimova@ff.cuni.cz

 

Datum konání

Název přednášky

Fritz

9. 10. 2015

10.50–12.20

Český znakový jazyk I.

 •  opakování z 1. semestru
 •  základní komunikační pravidla 
 • základní nemanuální chování

 

Bc. Milan Fritz

23. 2. 2015

9.10-10.40

Český znakový jazyk II.

 • počasí v různých ročních obdobích
 • oblečení
 • vizualizace prostoru
 • specifikátory tvaru a velikosti

Bc. Milan Fritz

 

13. 11. 2015

9.10-10.40

Český znakový jazyk III.

 • povolání
 • klasifikátory

Bc. Milan Fritz

27. 11. 2015

9.10-10.40

Český znakový jazyk IV.

 • číslovky (základní, řadové, hodiny)
 • kalendář, významné svátky

Bc. Milan Fritz

11. 12. 2015

9.10-10.40


Český znakový jazyk V.

 • policie, hasiči, záchranka
 • vizualizace prostoru
 • klasifikátory

Bc. Milan Fritz

8. 1. 2016

9.10-10.40

Český znakový jazyk VI.

 • dovolená
 • základní slovosled v ČZJ

Bc. Milan Fritz

22. 1. 2016

9.10-10.40

Český znakový jazyk VII.

 • vzdělávací systém v ČR (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
 • deixe
 • prostor syntaktický x prostor topografický

Bc. Milan Fritz

5. 2. 2016

9.10-10.40

Český znakový jazyk VIII.

 • opakování veškeré probrané látky
 • hry

Bc. Milan Fritz

19. 2. 2016

9.10-10.40

 

Český znakový jazyk IX.

 • opakování
 • test ověřující získané znalosti a dovednosti

Bc. Milan Fritz

Forma ukončení

Závěrečný písemný test součástí poslední přednášky (19. 2. 2016)

 

Pozn.: Změna programu přednášek vyhrazena

 


Za obsah této stránky je zodpovědná
Mgr. Petra Slánská Bímová, petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 8. 10. 2015