Filozofická Fakulta
Domů

 

Rozvrh U3V ZS 2015/2016

Název kurzu:Praktický kurz českého znakového jazyka

Katedra/ústav:

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Garant kurzu:

Mgr. Petra Slánská Bímová

Kontakt:

777 819 011, petra.slanskabimova@ff.cuni.czAnotace:

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy českého znakového jazyka. Lekce povede rodilý mluvčí ČZJ. Výuka probíhá tzv. přímou metodou, tj. bez slyšícího tlumočníka. V jednotlivých lekcích frekventanti kurzu naváží na znalosti nabyté v prvním ročníku – upevní a prohloubí svoji znalost gramatiky českého znakového jazyka, budou si dále rozšiřovat slovní zásobu a cvičit dovednost v českém znakovém jazyce komunikovat.

Určeno pouze pro absolventy 1. ročníku v akademickém roce 2014/2015.

Osnova přednášek:
Český znakový jazyk I.
Český znakový jazyk II.
Český znakový jazyk III.
Český znakový jazyk IV.
Český znakový jazyk V.
Český znakový jazyk VI.
Český znakový jazyk VII.
Český znakový jazyk VIII.

Český znakový jazyk IX.

Přednášející:

Bc. Milan Fritz

Forma ukončení:

závěrečný písemný test

Osvědčení o absolvování:

Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku. 

 


Za obsah této stránky je zodpovědná
Mgr. Petra Slánská Bímová, petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 11. 3. 2015