Filozofická Fakulta
Domů

 

STUDENT

 

Bc a nMgr. studuim

Půjčování záznamové techniky

Texty a publikace, materiály ke studiu

Příruční knihovna

Absolventské práce

Studium v zahraničí

Stipendia

Rigorózní zkoušky

CŽV

U3V

Absolventské práce

externí odkaz Bakalářské a diplomové práce (ze všech fakult Univerzity Karlovy v Praze) obhájené po roce 2006 najdete v Repozitáři závěrečných prací

externí odkaz Bakalářské a diplomové práce (ze všech fakult Univerzity Karlovy v Praze) obhájené před rokem 2006 najdete v Digitálním univerzitním repozitáři.

externí odkaz Práce můžete kromě repozitářů vyhledávat také přes Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze.

 

  Seznam obhájených bakalářských a diplomových prací studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících – vyhledávání v SIS

 

Na této stránce naleznete bakalářské a diplomové práce. U obhájených prací si můžete kliknutím na její název stáhnout text práce. 


další stránka cnes Bakalářské práce           další stránka cnes Diplomové práce

 Bakalářské práce

Rok zadání 2001/2002

Variabilita komunikačních strategií učitelů v ZŠ pro SP, které se hlásí k filozofii totální komunikace

řešitel: Milena Najmanová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Pojetí dějepisu na 2. stupni základní školy pro sluchově postižené

řešitel: Lenka Okrouhlíková

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph. D.

obhájeno

Pojetí prvouky v základních školách pro sluchově postižené

řešitel: Lenka Mikešová

vedoucí: Mgr. Andrea hudáková, Ph.D.

 obhájeno

Tvary rukou v českém znakovém jazyce

řešitel: Marek Stratil

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Shodová sloves v českém znakovém jazyce

řešitel: Dana Vodrážková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

 obhájeno

Multikanálové znaky v českém znakovém jazyce

řešitel: Petr Vysuček

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

 obhájeno

 

Rok zadání 2002/2003

Podoba časopisu Gong a jeho úloha v kultuře českých neslyšících

řešitel: Michaela Gavroňová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Organizace sluchově postižených v ČR po r. 1989

řešitel: Irena Hrubá

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Raná péče o rodiny s dítětem s vadou sluchu

řešitel: Kateřina Kasanová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Postoje k českému znakovému jazyku

řešitel: Kateřina Matušková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

„Televizní klub neslyšících“ v kultuře českých neslyšících

řešitel: Radka Nováková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Ikoničnost v slovní zásobě českého znakového jazyka

řešitel: Jana Petříčková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Osobní zájmena v českém znakovém jazyce

řešitel: Lucie Půlpánová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Slyšící dítě hluchých rodičů (CODA)

řešitel: Karel Redlich

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Rezidenční výchova ve speciálních školách pro sluchově postižené v ČR

řešitel: Irena Zelená

vedoucí:  Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Lexikografické zpracování znakových jazyků

řešitel: Jana Směšná

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

 

 

Rok zadání 2003/2004

Číslovky v českém znakovém jazyce

řešitel: Helena Šebková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 

obhájeno

Kochleární implantáty: různé pohledy na problematiku kochleárních implantací

řešitel: Kateřina Doskočilová

vedoucí:  Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 

obhájeno

Tlumočník znakového jazyka na střední škole pro sluchově postižené

řešitel: Jitka Záhumenská (roz. Kohutová)

vedoucí: Bc. Jiří Janeček

obhájeno


 

Rok zadání 2005/2006

Klasifikátory českého znakového jazyka

řešitel: Lenka Tikovská

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Vizuální motivovanost ve slovní zásobě českého znakového jazyka

řešitel: Jana Petříčková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce

řešitel: Lucie Šůchová

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

obhájeno

České a moravské znaky - regionální dialekt neslyšících

řešitel: Magdalena Vojnarová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Návrh na zařazení kultury neslyšících na prvním stupni základních škol pro sluchově postižené

řešitel: Barbora Komárková

vedoucí: Mgr. Bc. Petr Vysuček

obhájeno

Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově postižené   - návrh multimediální pomůcky

řešitel: Lenka Drozdová

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

 

Rok zadání 2006/2007

Divadelní tlumočení pro neslyšící

řešitel: Tamara Kováčová

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

obhájeno

Tvary pasivní ruky v českém znakovém jazyce

řešitel: Klára Richterová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

 

Rok zadání 2007/2008

Kalk v českém znakovém jazyce

řešitel: Stanislava Matušková

vedoucí: Mgr. Bc. Petr Vysuček

obhájeno

Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu

řešitel: Kateřina Pešková

vedoucí: Kateřina Červinková Houšková

obhájeno

 

Rok zadání 2008/2009

Poezie v českém znakovém jazyce

řešitel: Zuzana Hájková

vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 

obhájeno

Dějiny sportu českých neslyšících

řešitel: Petr Pánek

vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.

obhájeno

Kompozita v českém znakovém jazyce

 řešitel: Pavlína Mladová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce. Znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě

řešitel: Ivana Tetauerová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Typologie chyb při tlumočení z českého znakového jazyka do češtiny 

řešitel: Vendula Šantrůčková

vedoucí: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

obhájeno

Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce

řešitel: Lenka Hejlová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Orální komponenty v českém znakovém jazyce

řešitel: Jindřich Mareš 

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Porovnanie podoby znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pre onlasť: RODINA

řešitel: Roman Vojtechovský

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

 

Rok zadání 2009/2010

Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty

řešitel: Jan Andrejsek

vedoucí: PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

obhájeno

Etický kodex ve světle současného komunitního tlumočení pro neslyšící v českém prostředí

řešitel: Jitka Kubištová

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

obhájeno

"Zprávy v českém znakovém jazyce" v kultuře českých neslyšících

řešitel: Michaela Dudková

vedoucí: Mgr. Radka Nováková

obhájeno

Korpus psané češtiny českých neslyšících

řešitel: Diana Benediktová

vedoucí: Mgr. Marie Komorná

obhájeno

Osobní zájmena v psané češtině neslyšících

řešitel: Klára Čížková

vedoucí: Mgr. Marie Komorná

obhájeno

Úpravy beletristických textů pro neslyšící dětské čtenáře

řešitel: Veronika Fuková

vedoucí: Mgr. Marie Komorná

obhájeno

Baby signs

řešitel: Lenka Makovská

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

obhájeno

Komunikace státních úředníků pro oblast sociální a zdravotní s klientem se sluchovou  vadou: městské úřady pražských městských částí

řešitel: Pavlína Kubizňáková

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Multikulturní vzdělávání: informace o lidech s vadou sluchu a o lidech se zdravotním postižením obecně v učebních dokumentech a ve vybraných učebnicích pro první stupeň základní školy

řešitel: Jana Anderlová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Předložky v psané češtině českých neslyšících

řešitel: Helena Bartošová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

 

Rok zadání 2010/2011

Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí

řešitel: Zuzana Šlajsová (roz. Chmátalová)

vedoucí: PhDr. Petráňová Romana, Ph.D.

obhájeno

Mýty a předsudky o českém znakovém jazyce

řešitel: Jitka Herynková

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící z hlediska krajů České republiky

řešitel: Barbora Harvánková

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

obhájeno

Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice

řešitel: Markéta Vojtová

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

obhájeno

Makaton

řešitel: Martina Vostalová

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

obhájeno

Současné pojetí vyučovacího předmětu Znakový jazyk na ZŠ pro SP

řešitel: Soňa Karolová

vedoucí: Kateřina Červinková Houšková

obhájeno

Vyjádření záporu v českém znakovém jazyce 

řešitel: Lucie Hendrychová

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

obhájeno

Faktory ovlivňující tlumočnický výkon ve vzdělávacím zařízení

 řešitel: Adéla Efflerová

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

obhájeno

Předložky času v psaném projevu českých neslyšících

řešitel: Linda Patočková

vedoucí: PhDr. Anna Cícha Hronová

obhájeno

Vysokoškolské vzdělávání budoucích pedagogů dětí a žáků s vadou sluchu v ČR  - popis aktuálního stavu

řešitel: Jana Kvasničková

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Vliv tlumočení na kvalitu operativní paměti u tlumočníků českého znakového jazyka

řešitel: Lenka Vaněčková

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

obhájeno

Frekvenční analýza tvarů ruky ve vybraných slovnících českého znakového jazyka

řešitel: Lenka Lišková

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

obhájeno

Deixe a prostor v českém znakovém jazyce

řešitel: Dana Tučková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Komunikace neslyšících prostřednictvím SMS zpráv

řešitel: Helena Růženská

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Specifika e-mailové komunikace českých neslyšících v oficiálních komunikačních situacích

 řešitel: Blanka Lavičková

vedoucí: Mgr. Marie Komorná

obhájeno

Specifika překladu biblických textů do českého znakového jazyka

řešitel: Marcela Koubová

vedoucí: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

obhájeno

Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce

řešitel: Milan Fritz

vedoucí: PhDr. Mgr. Klára Richterová

obhájeno

Biblická osobní vlastní jména v českém znakovém jazyce

řešitel: Marie Mikulíková

vedoucí: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

Tlumočník znakového jazyka v konferenčním tlumočení – popis současné situace v ČR 

řešitel: Kateřina Trojková

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

Pojmenování základních barev v českém znakovém jazyce

 řešitel: Michal Brhel

vedoucí: PhDr. Mgr. Klára Richterová

obhájeno

Způsob zachycení znaků v papírových a elektronických slovnících znakového jazyka a jejich "čitelnost"

řešitel: Veronika Křížová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Tvary ruky českého znakového jazyka a typy jeho znaků (frekvenční analýza komunikace českých neslyšících)

řešitel: Anna Oberfalzerová

vedoucí: PhDr. Mgr. Klára Richterová

obhájeno

Vývojové změny znaků užívaných moravskými neslyšícími

řešitel: Miroslav Březina

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

 

 

Rok zadání 2011/2012

Chyba a její využití ve výuce češtiny neslyšících

 řešitel: Barbora Poštová

vedoucí: Mgr. Barbora Kosinová

obhájeno

Tlumočení znakového jazyka na vysokých školách v České republice

řešitel: Daniela Tesaříková

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

obhájeno

Vizuální percepce a fonologické formy lexémů českého znakového jazyka (frekvenční analýza vybraných parametrů znaků)

řešitel: Lucie Klabanová

vedoucí: PhDr. Mgr. Klára Richterová

obhájeno

Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících žáků v souladu s referenční úrovní A2

řešitel: Vladimíra Staňková

vedoucí: PhDr. Anna Cícha Hronová

obhájeno

Funkce/ (a) srozumitelnost psané češtiny v intrakulturní komunikaci neslyšících

řešitel: Lucie Břinková

vedoucí: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

obhájeno

Vstupní úroveň tlumočnických a jazykových dovedností tlumočníků znakového jazyka

řešitel: Hana Weiserová

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

obhájeno

Dětská řeč - výskyt klasifikátorů českého znakového jazyka v projevu neslyšícícho dítěte

řešitel: Barbora Pejšmanová

vedoucí: Mgr. Jitka Motejzíková

obhájeno

Identita českých neslyšících Romů

řešitel: Josefina Kalousová

vedoucí: Mgr. Radka Nováková

obhájeno

Internetová televize pro neslyšící děti a mládež – WEBlik a její přínos pro uvědomování si náležitosti ke komunitě českých neslyšících a pro osvětu o jazyce, kultuře a komunitě neslyšících směrem k laické veřejnosti

řešitel: Marie Basovníková

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

obhájeno

Minimální páry v českém znakovém jazyce

řešitel: Zuzana Silovská

vedoucí: PhDr. Mgr. Klára Richterová

obhájeno

Osvojování českého znakového jazyka slyšícím nemluvícím chlapcem v pubescentním a adolescentním věku

řešitel: Anna Moudrá

vedoucí: Mgr. Radka Majerová

obhájeno

Pražské památky v kultuře českých neslyšících a jejich pojmenování v českém znakovém jazyce

řešitel: Eva Kastnerová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Sign Writing

 řešitel: Jitka Václavíková

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 

obhájeno

Tázací výrazy v českém znakovém jazyce

řešitel: Marie Roučová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Srovnání situace tlumočníků znakového jazyka v televizním zpravodajství v České republice a ve Finsku

řešitel: Doris Weiglová

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

obhájeno

Bilingvální vzdělávání neslyšících u nás - popis současné situace

řešitel: Marie Nováková

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Kontrastivní přístup k výuce češtiny u českých neslyšících

řešitel: Martina Hudečková

vedoucí: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

obhájeno

Srovnání vzdělávacích systémů tlumočníků znakového jazyka v České republice a v Nizozemsku

řešitel: Tereza Bízková

vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová

obhájeno

 

Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením

řešitel: Kristýna Siková

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu – vývoj situace v ČR v posledních 30 letech

řešitel: Veronika Jungová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Pomocné artikulační znkay – historie a současnost

řešitel: Ludmila Bašková

Vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Identita nedoslýchavých lidí

řešitel: Pavlína Havelková

vedoucí: Mgr. Radka Zbořilová

obhájeno

Jednoruční a dvouruční varianty znaků v českém znakovém jazyce

řešitel: Anna Polenská

vedoucí: PhDr. Mgr. Klára Richterová

Internátní péče ve školách pro sluchově postižené

řešitel: Jitka Ondráčková

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Komunikace lidí se sluchovým postižením prostřednictvím telekomunikačních pomůcek

řešitel: Jan Tuček

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Signální psi - Kompenzační pomůcka pro neslyšící?

řešitel: Kateřina Záhorská

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

 

 

Rok zadání 2012/2013

Střídání rolí v českém znakovém jazyce

řešitel: Denisa Lachmanová

vedoucí: Mgr. Radka Nováková

obhájeno

Komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké přepravě

 řešitel: Lucie Petráňová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

 

České učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky - od 19. do 21. století

řešitel: Hana Hejnová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, kompetence

řešitel: Marie Vybíralová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Hamburský notační systém

řešitel: Miroslava Schovánková

vedoucí: Mgr. lenka Okrouhlíková, Ph.D.

obhájeno

Slovesa v učebnicích češtiny pro neslyšící

řešitel: Kateřina Horáková

vedoucí: Mgr. andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Informace o znakovém jazyce v zahraničních a českých úvodech do studia jazyka

řešitel: Lucie Hozová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Terminologické slovníky českého znakového jazyka

řešitel: Anežka Svobodová

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Modifikace znaků českého znakového jazyka 

řešitel: Božena Zelinková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Znakované systémy – manuálně kódovaná angličtina

řešitel: Blanka Tichá

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Neonatologický screening a následná péče o dítě se sluchovým postižením a jeho rodinu - popis aktuální situace v ČR

řešitel: Jana Dvořáková

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Srovnávací analýza učebnic přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením a obdobných učebnic pro žáky škol hlavního vzdělávacího proudu 

řešitel: Lucie Tužová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

 

Rok zadání 2013/2014

Pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce

řešitel: Ivana Lomberská

vedoucí: Mgr. Marie Komorná

obhájeno

Prstové abecedy a jejich využívání ve vzdělávání v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené

 řešitel: Anna Zdrubecká

vedoucí: Mgr. Marie Komorná

obhájeno

Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené

řešitel: Ludmila Kutilová (Ettlerová)

vedoucí: Mgr. Marie Komorná

obhájeno

Překlad do znakového jazyka v německé státní správě: bezbariérový přístup k informacím

řešitel: Kateřina Lišková

vedooucí: Mgr. Radka Stará

obhájeno

Informace o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční odborné literatuř

řešitel: Marie Klásková

vedoucí: Mgr. Marie Komorná

obhájeno

Vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině českých neslyšících

řešitel: Žofie Nedbalová

vedoucí: PhDr. Mgr. Klára Richterová

Charles Michel de l’Epée

řešitel: Karolína Vršníková

vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Alternativní pedagogické směry v předškolním vzdělávání dětí se sluchovým postižením

řešitel: Michaela Sochorová

vedoucí: Mgr. Radka Zbořilová

Psychosociální aspekty tlumočnického procesu specifické pro tzv. CODA tlumočníky

řešitel: Štěpánka Dejmková

vedoucí: Mgr. Radka Stará

Identita lidí s kochleárním implantátem

řešitel: Veronika Čulíková

vedoucí: Mgr. Radka Zbořilová

obhájeno

Logopedie na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené

řešitel: Pavla Šusterová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty na vysokých školách v České republice

řešitel: Kristýna Podeszwová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

 

 

 Diplomové práce

Rok zadání 2001/2002

Slovník Český znakový jazyk/čeština

řešitel: Petra Slánská Bímová (roz. Pospíchalová)

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obájeno

 

 

Rok zadání 2004/2005

Propriálně pojmenovávací akty v českém znakovém jazyce

řešitel: Radka Faltínová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

 obhájeno

 


 

Rok zadání 2005/2006

Specifické znaky

řešitel: Petr Vysuček

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájenoRok zadání 2006/2007

Kategorizace v českém znakovém jazyce

řešitel: Lucie Sedláčková Půlpánová

vedoucí: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

obhájeno

Metafora v českém znakovém jazyce

řešitel: Lucie Šůchová

vedoucí: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

obhájrno

Simultánnost v českém znakovém jazyce

řešitel: Jitka Motejzíková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

 Rok zadání 2007/2008

Kategorie rodu v češtině českých neslyšících

řešitel: Jana Směšná

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Státní maturita pro sluchově postižené studenty

řešitel: Milena Najmanová

vedoucí: PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

obhájeno

Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci

řešitel: Helena Andrejsková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Dětská řeč - analýza projevu neslyšícího dítěte

řešitel: Anna Cícha Hronová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

 

Rok zadání 2008/2009

Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce

řešitel: Mgr. Radka Nováková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Interference z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících

řešitel: Wanda Ziebikerová

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

Adjektiva v českém znakovém jazyce?

řešitel: Jitka Zahumenská

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno


 

Rok zadání 2010/2011

Pracovní návody z hlediska porozumění textu

řešitel: Diana Benediktová

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Rozumí neslyšící žáci učebním textům?

řešitel: Lenka Makovská

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR 

řešitel: Petr Pánek

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 

obhájeno

Výuka českého jazyka v 1. - 3. ročníku základních škol pro sluchově postižené  - popis současného stavu a možnosti inovace

řešitel: Veronika Fuková

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

obhájeno

Výzkum slovosledných tendencí v českém znakovém jazyce

řešitel: Jitka Kubištová

vedoucí: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

obhájeno

Slovní druhy v češtině a v českém znakovém jazyce 

řešitel: Zuzana Hájková

vedoucí: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.


 

Rok zadání 2011/2012

Konotativní významy tvarů ruky českého znakového jazyka

řešitel: Michaela Dudková

vedoucí: PhDr. Mgr. Klára Richterová

 

 

Rok zadání 2012/2013

Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka

řešitel: Jan Andrejsek

vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 

obhájeno

Český znakový jazyk v překladech česky psaných formálních textů

řešitel: Kateřina Pešková

vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

obhájeno

 

Rok zadání 2013/2014

Pojmové schéma cesta v českém znakovém jazyce

řešitel: Anna Moudrá

vedoucí: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

obhájeno

Stereotypy národností a znaky pro národy v českém znakovém jazyce

řešitel: Lucie Břinková

vedoucí: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Stereotyp slyšícího člověka v českém znakovém jazyce

řešitel: Marie Basovníková

vedoucí: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Plošné testování jazykových dovedností žáků se sluchovým postižením

řešitel: Zuzana Šlajsová (roz. Chmátalová)

vedoucí: PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

obhájeno

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 19. 4. 2016