Filozofická Fakulta
Domů

 

STUDENT

 

Bc a nMgr. studuim

Půjčování záznamové techniky

Texty a publikace, materiály ke studiu

Příruční knihovna

Absolventské práce

Studium v zahraničí

Stipendia

Rigorózní zkoušky

CŽV

U3V

Bakalářské a navazující magisterské studium

Akademický rok 2016/2017

externí odkaz Harmonogram akademického roku

externí odkaz Lokální správce SIS a osoba pověřená zápisem do SIS zde.

externí odkaz Studijní předpisy a řády zde.

Rozvrh

Studium v zahraničí 

další stránka cnes Studium v zahraničí

(Erasmus + a další studijní programy)

Realizace studijních plánů v roce 2017/2018

doc Realizace studijního plánu na rok 2017/2018 Bc.

doc Realizace studijního plánu na rok 2017/2018 NMgr.

 

Realizace studijních plánů v roce 2016/2017

externí odkaz Studijní plány na stránkách FF UK

doc Realizace studijního plánu na rok 2016/2017 Bc.

doc Realizace studijního plánu na rok 2016/2017 NMgr.

Materiály ke studiu

další stránka cnes Texty a publikace, materiály ke studiu

další stránka cnes Texty studentů (seminární práce atd.)

další stránka cnes Absolventské práce

Státní závěrečné zkoušky, bakalářské a diplomové práce

doc Zadávání bakalářských a diplomových prací k 7. 4. 2015

doc Obecné informace o obhajobách bakalářských prací a BZK k 10. 5. 2017

doc Obecné informace o obhajobách diplomových prací a SZZK k 10. 5. 2017

doc Termíny obhajob a státních zkoušek v roce 2017/2018

Archiv

další stránka cnes Akademický rok 2012/2013

další stránka cnes Akademický rok 2013/2014

další stránka cnes Akademický rok 2014/2015

další stránka cnes Akademický rok 2015/2016

 

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 27. 9. 2017