Filozofická Fakulta
Domů

 

STUDENT

 

Bc a nMgr. studuim

Půjčování záznamové techniky

Texty a publikace, materiály ke studiu

Příruční knihovna

Absolventské práce

Studium v zahraničí

Stipendia

Rigorózní zkoušky

CŽV

U3V

Elektronické zdroje

externí odkaz Informační zdroje UK

Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze

Centrální katalog Univerzity Karlovy (CKIS) je souborným katalogem pro knihovny všech 17 fakult a pro tři mimofakultní pracoviště. Centrální katalog obsahuje informace o všech dokumentech (knihy, časopisy, vysokoškolské závěrečné práce, mapy apod.) uložených ve fondech všech knihoven Univerzity Karlovy. V katalogu najdete jak informace o tištěných dokumentech, tak o elektronických dokumentech s odkazy na plné texty. Katalog najdete na adrese http://ckis.cuni.cz.

CKIS

 

Portál elektronickýcj zdrojů

Portál elektronických zdrojů (PEZ) slouží k vyhledávání v konkrétních databázích odborných textů. Obsahuje databáze elektronických zdrojů, portál elektronických časopisů a elektronické knihy. V PEZu můžete najít zdroje předplacené pro celou UK, zdroje předplacené pro jednotlivé fakulty a volně dostupné informační zdroje, trialy a jiné metazdroje podobné PEZu.

PEZ

 

Digitální univerzitní repozitář

V rámci Digitálního repozitáře se v současné době zpřístupňujívysokoškolské kvalifikační práce obhájené před rokem 2006, digitalizované mapy a dokumenty ze sbírek UK. 

Jak se přihlásit do repozitářeJak se přihlásit do Digitálního repozitáře.

 

Moodle

Moodle, z anglického „Modular Object-Oriented Dynamic LearningEnvironment“ (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku), je volně šiřitelný software určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných prostřednictvím internetu.

moodle

 

Portál Elektra

Velké množství studijních materiálů najdete na portálu Elektra (texty našich pedagogů)

Pro přístup do katalogu se musíte nejprve přihlásit (v pravém dolním rohu) svým loginem a heslem jako do CAS.

V případě, že se vyskytnou problémy, kontaktujte prosím Jiřinu Vlkovou (jirinavlkova@gmail.com).

Elektra

 

Podpora elektronického vzdělávání na UK

Další elektronické zdroje naleznete na centrálním serveru Podpory elektronického vzdělávání UK. Nachází se zde odkazy na wikipedii, streamservery, datová úložiště atd.

Podpora el vzdelavani

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 14. 6. 2015