Filozofická Fakulta
Domů

 

STUDENT

 

Bc a nMgr. studuim

Půjčování záznamové techniky

Texty a publikace, materiály ke studiu

Příruční knihovna

Absolventské práce

Studium v zahraničí

Stipendia

Rigorózní zkoušky

CŽV

U3V

Publikace, periodika

Publikace

Multimediální cvičebnice pro kurz Český znakový jazyk

Multimed cv

Projekt je studentskou prací, která vznikala pod vedením fundovaných odborníků vyučujících na oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Tým vyučujících: Alena Macurová, Radka Nováková, Romana Petráňová, Zuzana Hájková, Kateřina Červinková Houšková, Milena Čiháková, Lenka Klogáčová, David Jorda, Lucie Šůchová, Naďa Dingová, Jindřich Mareš, Jitka Motejzíková, dále tým studentů a tým externistů. 

 

Pro přihlášení do Digitálního repozitáře klikněte na obrázek zámku (viz obrázek) a použijte své přihlašovací údaje do CAS. Poté se vám "odemkne" inkona pro stažení (viz obrázek). Soubor je velmi objemný proto může stažení trvat o několik desítek minut.

 

Citace: MACUROVÁ, Alena, Radka NOVÁKOVÁ, Romana PETRÁŇOVÁ, Zuzana HÁJKOVÁ, Kateřina ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, Milena ČIHÁKOVÁ, Lenka KLOFÁČOVÁ, David JORDA, Lucie ŠŮCHOVÁ, Naďa DINGOVÁ, Jindřich MAREŠ a Jitka MOTEJZÍKOVÁ. Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav české literatury a teorie komunikace, c2011, 1 CD-ROM.

Jak se přihlásit do repozitářeJak se přihlásit do Digitálního repozitáře.

Jak stáhnou soubor

Jak uložit soubor po přihlášení.

 

Aitchison, Jean: What Is Linguistics?

Pro předmět Úvod do studia jazyka.                                                                                                                       PDF

 

Jazyk Neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha, ÚČJTK FF UK, 2005.

V roce 2005 studentky oboru Čeština v komunikaci neslyšících připravily informační a vzdělávací publikaci Jazyk Neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. V publikaci najdete jednak odpovědi na otázky, které napadají téměř každého, kdo se začíná zajímat o komunikaci neslyšících (je znakový jazyk mezinárodní?, je znakový jazyk pantomima?), a jednak základní informace o struktuře a fungování českého znakového jazyka (gesto a znak, komponenty znaku, mimika v českém znakovém jazyce, typy sloves v českém znakovém jazyce, využití prostoru v českém znakovém jazyce apod.). Každá kapitola je doplněna doporučenou literaturou k dalšímu studiu.PDF

 

Lane, Harlan: Pod maskou benevolence: Zneschopňování neslyšící komunity

Studie Harlana Lanea představuje komplexní (lingvistický, antropologický, historický) pohled na reprezentaci neslyšící komunity, otázku znakového jazyka a vzdělávání neslyšících. Autor zaujímá jasné stanovisko: tato komunita je jazykovou a kulturní menšinou, která má právo na svůj jazyk a kulturní hodnoty. Lane se snaží hledat historické kořeny medikalizace hluchoty a s ní souvisejících jevů (oralismus atd.) a ukazuje, jakým způsobem se konstituovaly předsudky určující negativní pohled na tuto komunitu. Zaujímá rovněž radikální stanovisko k etickým otázkám souvisejícím s kochleárními implantáty. Jeho kniha je zásadním příspěvkem jak k deaf studies, tak lingvistice znakového jazyka. 

K zakoupení v nakladatelství Karolinum. K dispozici také v knihovnách UK.


 

Struktura a fungování znakového jazyka: Studijní materiály pro obor CNES. Praha, ÚČJTK FF UK, 2007.

Publikace obsahuje vybrané studijní materiály pro předmět Struktura a fungování znakového jazyka oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Jedná se zejména o (anglicky psané) zahraniční studie, které by studenti v našich knihovnách obtížně sháněli. Studie jsou doplněné bibliografickými citacemi původního zdroje. První část studií je zaměřena na úvod do lingvistiky znakových jazyků, výzkum znakových jazyků a na obecnou strukturu znakových jazyků (např. struktura znaků znakových jazyků, gramatika znakových jazyků). Druhá část studií se zabývá již dílčími problémy struktury a fungování znakových jazyků (např. úloha nemanuálních nosičů významu, simultánnost ve znakových jazycích, kategorizace). Studie dané jevy popisují především na materiálu amerického a britského znakového jazyka.

PDF

 

Periodika

Čeština doma i ve světě roč. 2002/č. 2-3

Na tomto odkaze si můžete stáhnout jednotlivé kapitoly časopisu Čeština doma i ve světě, které bylo celé věnováno problematice Neslyšících. 

Na tomto odkazu naleznete všechny kapitoly v jednom souboru.

PDF

 

Periodika Sign Language Studies, Sign Language & Linguistics, American Annals of the Deaf

V databázi EbscoHost jsou k dispozici periodika jako Sign Language Studies, Sign Language & Linguistics nebo American Annals of the Deaf (všechna čísla cca za posledních 10 let, lze i stáhnout).

Pro přihlášení použijte Portál elektronických zdrojů (jméno a heslo jako do CAS).

externí odkaz Sign Language Studies

externí odkaz Sign Language & Linguistics

externí odkaz American Annals of the Deaf

 

Sborník z konference: Theoretical Issues in Sign Language Research 9

Florianopolis, Brazil, December 2006.                                                                                                    

PDF

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 28. 1. 2015