Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Texty studentů

Na tomto místě zveřejňujeme vybrané seminární práce studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Za výběr jsou zodpovědni vyučující předmětů, v jejichž rámci texty vznikly.

PDF

ČIHÁKOVÁ, Milena. Český znakový jazyk: barvy, materiály, tvary a věci. Praha, 2015, Seminární práce. FF UK v Praze.

 

PDF

KORYČÁNKOVÁ, Martina. Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka. Praha, 2015, Seminární práce. FF UK v Praze.

PDFNEDBALOVÁ, Žofie. Návrh jazykové učebnice pro neslyšící. Praha, 2015, Seminární práce. FF UK v Praze.

 

PDF

NEDBALOVÁ, Žofie. Tlumočení a paměť. Praha, 2014, Seminární práce. FF UK v Praze.

 

PDFPETRÁŇOVÁ, Lucie. Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé v České republice, stav k 1. březnu 2012. Praha, 2012. Seminární práce. FF UK v Praze.

 

PDF

ROUČOVÁ, Marie. Bota - Obraz lexému v české slovní zássobě. Praha, 2013. Seminární práce. FF UK v Praze.

 

PDF

ŠVACHULA, Zdeněk, Martin BERNAS, Petr ZATLOUKAL a Lucie KLABANOVÁ. Investigation of Regions of Interest for Deaf in Czech Sign Language Content. International Journal of Software and Web Sciences (IJSWS). 2013, č. 3, s. 44-49. ISSN 2279-0063. 

PDFVLKOVÁ, Jiřina. Zpětná vazba.  Praha, 2014, Seminární práce. FF UK v Praze.

PDFZELINKOVÁ, Božena. Historický vývoj ústavů pro hluchoněmé v Brně, Ivančicích a Lipníku nad Bečvou. Praha, 2012. Seminární práce . FF UK v Praze.

PDFSemestrální projekt  TLUMOČNÍK VE SVÍZELNÝCH SITUACÍCH. Vytvořili studentky 2. ročníku Bc. v akademickém roce 2013/2014.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 28. 1. 2015