Filozofická Fakulta
Domů

 

STUDENT

 

Bc a nMgr. studuim

Půjčování záznamové techniky

Texty a publikace, materiály ke studiu

Příruční knihovna

Absolventské práce

Studium v zahraničí

Stipendia

Rigorózní zkoušky

CŽV

U3V

Rigorózní zkoušky

Obor Čeština v komunikaci neslyšících má akreditaci k rigoróznímu řízení, jehož absolventům je udělován titul PhDr.

Struktura rigorózního řízení:

a)      státní rigorózní zkouška; předměty: obecnělingvistické, sociolingvistické a psycholingvistické aspekty hluchoty, český znakový jazyk a čeština v komunikaci, struktura českého znakového jazyka (fonetika/fonologie, gramatika, slovní zásoba) v kontrastu s češtinou,

b)      obhajoba rigorózní práce.

externí odkaz Obecné informace o rigorózním řízení na FF UK

externí odkaz Složení komise pro rigorózní řízení (2014-12-11 Zápis ze zasedání Vědecké rady)

Předsedkyně komise

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Členové komise

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

 

Absolventi

Níže naleznete seznam absolventů našeho oboru, jimž byl udělen titul PhDr. Postupně jsou u nich doplňovány hypertextové odkazy na životopisy a bibliografie, případně na profily ve studijním informačním systému.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 4. 3. 2015