Filozofická Fakulta
Domů

 

UCHAZEČ


Bakalářské studium

Nav. magisterské studium

Rigorózní zkoušky

U3V

CŽV

Program Celoživotního vzdělávání

Aktuální kurzy CŽV:

Učitelství pro střední školy

Do tohoto kurzu se mohou hlásit studenti a absolventi navazujícího magisterského studia (studenti si mohou tyto kurzy zapisovat jako volitelné předměty v SIS). Obecné informace o tomto kurzu CŽV na FF UK v Praze naleznete zde, ale pro student a absolventy oboru Čeština v komunikaci neslyšících se budou měnit podmínky. Více informací podá dr. Hudáková.

Obor Čeština v komunikaci neslyšících (ÚJKN) zajišťuje v CŽV výuku oborové didaktiky. Oborovým garantem je dr. Hudáková. Kurz oborové didaktiky je otevírán zhruba jednou za dva roky a jeho aktuální sylabus naleznete zde. Pokud se v letním semestru 2015/2016 hlásíte do tohoto oborového kurzu a máte zájem o jeho pozdější uznání v rámci CŽV, přihlaste se zároveň též do kurzu Speciální pedagogika, který Katedra psychologie vypisuje pro studenty psychologie.

 

V minulosti jsme připravili:

 Přípravný kurz pro neslyšící uchazeče o studium bakalářského oboru Čeština v komunikaci neslyšících, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk. Kurz se ustkutečnil v roce 2013/2014.

 V roce 2011/2012 jsme v rámci CŽV realizovali kurz Neslyšící lektor českého znakového jazyka.

 V roce 2009 byl realizován kurz Tlumočení znakového jazyka pro neslyšící

Pokud máte návrhy na další kurzy CŽV pro veřejnost, budeme rádi, když nám o tom napíšete na adresu andrea.hudakova@ff.cuni.cz.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 8. 2. 2016