Filozofická Fakulta
Domů

 

UCHAZEČ


Bakalářské studium

Nav. magisterské studium

Rigorózní zkoušky

U3V

CŽV

Informace o studiu pro NMgr. program

 

Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících
Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)

  • jednooborové (samostatné) a dvouoborové (sdružené) denní navazující magisterské studium
  • dvouoborové (sdružené)  dvouleté denní navazující magisterské studium lze kombinovat s libovolným navazujícím magisterským dvouoborovým programem realizovaným na FF
  • počet přihlášených/počet přijatých v roce 2012/2013: 21/15, v roce 2014/2015: 20/16
  • předpokládaný počet přijímaných: 20

Co budete studovat?

  • Český znakový jazyk/češtinu; filozofii jazyka; kognitivní lingvistiku; morfologii, syntax, stylistiku češtiny; historické kořeny češtiny; strukturu a fungování českého znakového jazyka a znakových jazyků ve světě; češtinu pro neslyšící jako cizí jazyk aj.
  • Studijní plán zde.
  • Možnost studia v programu Celoživotního vzdělávání Učitelství pro střední školy.

Co vás ještě čeká?

  • Společné studium neslyšících, nedoslýchavých a slyšících studentů;

Kde pracují naši absolventi?

Od založení oboru v roce 1998 máme již přes 100 absolventů (v bakalářském i navazujícím magisterském studiu). Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, Pevnost, ČUN, ČKTZJ, Trojrozměr, JC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.

Za obsah této stránky je zodpovědná
Lenka Okrouhlíková: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 8. 10. 2015