Filozofická Fakulta
Domů

 

UCHAZEČ


Bakalářské studium

Nav. magisterské studium

Rigorózní zkoušky

U3V

CŽV

Informace o studiu pro bc. program


Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících

Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)

  • jednooborové tříleté denní bakalářské studium
  • dvouoborové tříleté denní bakalářské studium (lze kombinovat s libovolným bakalářským dvouoborovým programem realizovaným na FF, jejich seznam zde)
  • předpokládaný počet přijatých: 30
  • počet přihlášených/počet přijatých v minulém roce: 83/33

Co budete studovat?

  • český znakový jazyk/češtinu; obecnou lingvistiku; lingvistiku znakových jazyků; kulturu a dějiny Neslyšících; způsoby zápisu komunikace ve znakových jazycích; sociolingvistiku; psycholingvistiku; psanou češtinu českých neslyšících; výchovu a vzdělávání neslyšících aj. Ve druhém ročníku si studenti jednooborového studia mohou zvolit pedagogický, odborný nebo tlumočnický modul, jejichž součástí je i třítýdenní praxe.
  • Studijní plán jednooborového studia je zde a dvouoborového zde.

 

Co vás ještě čeká?

další stránka cnesSpolečné studium neslyšících, nedoslýchavých a slyšících studentů;
další stránka cnesKolektiv neslyšících a slyšících pedagogů;
další stránka cnesTlumočnické, přepisovatelské, zapisovatelské aj. služby
další stránka cnesIndukční smyčky ve vybraných místnostech, k zapůjčení FM systém Scola apod.
další stránka cnesŠiroká nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů;
další stránka cnesRůzné projekty;
další stránka cnesPravidelné páteční přednášky zajímavých hostů, našich a zahraničních odborníků;
další stránka cnesExkurze do škol a dalších organizací;
další stránka cnesMožnost studia v zahraničí (přes program Erasmus aj.);
další stránka cnesProstředí, kde se všichni studenti a učitelé znají, výuka v malých skupinách.

další stránka cnesFotografie z některých akcí zde.

 

Kde pracují naši absolventi?

Od založení oboru v roce 1998 máme již 121 absolventů. Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postiženýchPevnostČUNČKTZJTrojrozměrJC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Lenka Okrouhlíková: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 14. 1. 2017