Filozofická Fakulta
Domů

 

UCHAZEČ


Bakalářské studium

Nav. magisterské studium

Rigorózní zkoušky

U3V

CŽV

Navazující magisterské studium

 

Navazující magisterské studium bude realizováno ve školním roce 2018/2019.

 Informace o studiu

Přihláška

Informace o přijímacím řízení

Doporučená literatura 

Den otevřených dveří 

 Profil absolventa

 Počty přihlášených a přijatých studentů v minulých letech (stav k 30. 12. 2014).

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Lenka Okrouhlíková: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 12. 9. 2017