Filozofická Fakulta
Domů

 

UCHAZEČ


Bakalářské studium

Nav. magisterské studium

Rigorózní zkoušky

U3V

CŽV

Navazující magisterské studium

 

Navazující magisterské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících nebude ve školním roce 2017/2018 realizováno.

Informace o studiu

Přihláška Video ve znakovém jazyce

Informace o přijímacím řízení

Modelové testy Video ve znakovém jazyce

Doporučená literatura vychází ze sylabů bakalářského studia ČNES.

Den otevřených dveří Video ve znakovém jazyce

 Profil absolventa

 Počty přihlášených a přijatých studentů v minulých letech (stav k 30. 12. 2014).

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Lenka Okrouhlíková: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 20. 1. 2016