Filozofická Fakulta
Domů

 

ÚSTAV

 

Historie

Současnost

Lidé

Příruční knihovna

Fakultní školy

Vznik loga

Současnost

Ústav jazyků a komunikace neslyšících je ústavem velmi mladým. Vznikl k 1. 11. 2013 oddělením od Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Ústav je jediným pracovištěm zabývajícím se lingvistikou znakových jazyků a oborem Deaf Studies v České republice. Jeho odborný a pedagogický záběr je velmi široký: vedle lingvistiky také kultura a komunita Neslyšících, historie Neslyšících, výchova a vzdělávání neslyšících, tlumočení mezi českým znakovým jazykem a češtinou + praktický jazyk: český znakový jazyk, psaná čeština pro neslyšící, angličtina pro neslyšící, poskytování služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty. Pracoviště s takovým zaměřením a s tak širokým portfoliem činností je unikátní i v rámci středoevropského regionu.

další stránka cnesKoncepce Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK pro období 1. 1. 2015–31. 12. 2017

další stránka cnesVýroční zprávy

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 9. 10. 2015