Filozofická Fakulta
Domů

 

ÚSTAV

 

Historie

Současnost

Lidé

Příruční knihovna

Fakultní školy

Vznik loga

Vznik loga

Soutěž jsme vyhlásili na facebooku oboru CNES koncem srpna 2012. Od 24. 8. do 30. 9. 2012 bylo zasláno celkem 30 různých návrhů (od tří jednotlivců a od studentů jedné střední školy pro sluchově postižené), které splňovaly základní kritéria: Logo musí být ve fialové a šedé barvě (pokud by vyhrál návrh v jiné barvě, tvůrce by musel změnit barvy na šedivou a fialovou) a musí vystihovat podstatu oboru CNES.

Od 20. 10. do 17. 11. 2012 pak probíhalo na webu CNES elektronické hlasování, z něhož vzešel s 23 % hlasů jako vítězný návrh č. 4. Výsledky jsme slavnostně zveřejnili 21. 12. 2012 a autorce loga – Lucii Petráňové z 2. ročníku bakalářského studia CNES – jsme předali odměnu: tričko s novým logem.

Logo Předání trička

 

Pořadí na prvních pěti místech je znázorněno na následujícím grafu.

   

 

Děkujeme všem tvůrcům návrhů i všem hlasujícím! 

 

V souvislisti se vznikem ÚJKN k 1. 11. 2013 bylo logo ČNES k tomtu datumu změněno na logo ÚJKN.

Logo UJKN

Autorkou loga je opět Lucie Petráňová.

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 27.1.2014