Filozofická Fakulta
Domů

 

VĚDA

Publikační činnost

Konference a přednášky

Studentské odborné aktivity

Granty

Granty

Na této stránce naleznete informace o vybraných grantových projektech, na kterých se podílí nebo podíleli pracovníci či studenti oboru Čeština v komunikaci neslyšících a členové Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. Zapojení do grantových projektů u jednotlivých členů ústavu naleznete v jejich profesních životopisech zde (vyučující) a zde (tlumočníci).

další stránka cnes Výzkumné záměry MŠMT ČR
další stránka cnes Projekty velkých infrastruktur pro VaVal (MŠMT ČR)
další stránka cnes Projekty s podporou Evropské unie
další stránka cnes Grantová agentura ČR
další stránka cnes Fond rozvoje vysokých škol
další stránka cnes Rozvojové projekty MŠMT ČR
  • 2012: Rozvoj speciální asistence pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících (řešitel dr. Hudáková)
  • 2011: Vzdělávání pro otevřenou společnost (řešitel prof. Macurová)
  • 2011: Rozvoj speciální asistence handicapovaným studentům oboru FF UK „Čeština v komunikaci neslyšících“ (řešitel prof. Macurová)
  • 2010: Vzdělanost: cesta k integraci a k rovným šancím pro neslyšící (řešitel prof. Macurová)
  • 2009: Podpora a poradenství znevýhodněným studentům na UK FF (řešitel prof. Macurová)
  • 2008: Vzdělaností k integraci neslyšících (řešitel prof. Macurová)
  • 2003: Čeština v komunikaci neslyšících (řešitel prof. Macurová)
další stránka cnes Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky
další stránka cnes Grantová agentura UK
další stránka cnes Vnitřní granty FF UK
další stránka cnes Jiné zahraniční
další stránka cnes Jiné domácí
Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 8. 4. 2016