Filozofická Fakulta
Domů

 

VĚDA

Publikační činnost

Konference a přednášky

Studentské odborné aktivity

Granty

Konference, workshopy, přednášky a výstavy

Na této stránce naleznete informace o oborných konferencích, workshopech, přednáškách a výstavách pořádaných či spolupořádaných členy či studenty Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.

 

další stránka cnes Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty

další stránka cnesDny kognitivní lingvistiky 2015

Panely výstavy  Čeští Neslyšící: 1814–2014; vernisáž výstavy 26. 8. 2014

Logo CISL Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (CISL); 25.–29. 8. 2014

 Den kognitivní lingvistiky; 15. 5. 2014

další stránka cnes Již několik let připravují pracovníci ústavu pravidelné páteční přednášky pro veřejnost.

další stránka cnes Na historii českých Neslyšících se zaměřují naše aktivity Paměť národa a Historické filmy z komunity neslyšících

další stránka cnes Odborný charakter mají i některé studentské projekty, např. panelové diskuse a projekt Tlumočení před rokem 1989

další stránka cnes Obor Čeština v komunikaci neslyšících převzal záštitu na mezinárodní konferencí LESICO: První mezinárodní konference neslyšících lektorů znakového jazyka; 18.–20. 10. 2013

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 19. 6. 2015