Přijímací řízení otevřeno!

FF UK vyhlašuje přijímací řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Více informací

Dne 1. 7. 2023 došlo ke splynutí Ústavu bohemistických studií s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících v nový Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících.