Odevzdávání BP a DP k obhajobám v červnu 2018

Studenti, kteří chtějí v červnu 2018 obhajovat své bakalářské nebo diplomové práce, musí tyto práce odevzdat do 11. května 2018, a to nahráním elektronické podoby práce do SIS. Kromě nahrání práce jsou studenti povinni odevzdat dvě vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané práce. Tyto kopie mohou být odevzdány v kroužkové vazbě. Obě vytištěné kopie práce mohou být odevzdány na sekretariátu ÚJKN v úředních hodinách nebo v podatelně FF UK, a to nejpozději v pondělí 14. května.

V pátek 11. května mohou navíc studenti odevzdávat práce na sekretariátu ÚJKN také v následujících časech:

  • 9.00–12.00 a 13.00–14.00

Další informace k bakalářským a diplomovým pracím můžete najít na stránkách ÚJKN v sekci studium zde.

Úvod > Nástěnka > Odevzdávání BP a DP k obhajobám v červnu 2018