Dodatečné výběrové řízení pro akademický rok 2018/2019

Bylo vyhlášeno dodatečné přijímací řízení pro navazující magisterské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnout v září 2018.
 
Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů.

 Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.
 
Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.
 
Více informací pro uchazeče najdete zde.

Úvod > Nástěnka > Dodatečné výběrové řízení pro akademický rok 2018/2019