Mimořádná opatření související s koronavirovou infekcí – informace z 10. 3. 2020 doplněny překladem do ČZJ

Odkaz na text v ČZJ zde.
Vážení kolegové,
prosím o respektování níže uvedených opatření vlády ČR, vedení UK a vedení FF UK.
Pro ÚJKN dále stanovuji:
1. Po dobu trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce budou členové ústavu, externí spolupracovníci (tj. zejm. vyučující) i studenti plnit své pracovní a studijní povinnosti distančně, mimo fakultu. A to pokud možno v plném rozsahu. Komunikace bude probíhat elektronickou formou, zpravidla prostřednictvím e-mailů.
 
2. Žádám všechny vyučující, aby po dobu trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce průběžně zajišťovali ve svých předmětech „výuku na dálku“ (formou vzdáleně řízeného postupného zadávání domácí práce/četby, on-line výuky prostřednictvím chatovacích platforem apod., a to prostřednictvím nástrojů, jako jsou Moodle, e-mail apod.).
3. Po dobu trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce plošně ruším veškeré praxe, exkurze apod. studentů vykonávané v rámci výuky, ale mimo fakultu.
4. Po dobu trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce plošně ruším konzultační hodiny všech členů ústavu a externích vyučujících. Konzultace budou probíhat distančně, prostřednictvím e-mailové komunikace apod.
5. Po dobu trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce plošně ruším úřední hodiny sekretariátu ÚJKN. Bc. Bělehrádková bude vše zajišťovat prostřednictvím e-mailů. Na sekretariát bude docházet jen výjimečně za účelem rychlého vyřízení konkrétních úkolů, a to vždy po předchozí e-mailové domluvě.
6. Ruším konání Diskusního fóra o tlumočení plánovaného na 19. 3. 2020. Náhradní termín bude stanoven dle vývoje situace.
V případě dotazů či nejasností se obracejte na adresu: ujkn@ff.cuni.cz.
Všem děkuji za součinnost v této mimořádné situaci.
S pozdravem
Andrea Hudáková
Úvod > Nástěnka > Mimořádná opatření související s koronavirovou infekcí – informace z 10. 3. 2020 doplněny překladem do ČZJ