Výuka na dálku: neslyšící a nedoslýchaví studenti (informace v češtině a v ČZJ)

Když vyučující plánuje „výuku na dálku“, musí myslet na mnoho věcí – také na to, jak zařídit, aby zvolená forma výuky byla realizovatelná a pokud možno efektivní i pro neslyšící či nedoslýchavé studenty. Níže přinášíme pro tuto situaci tipy a informace PRO STUDENTY, VYUČUJÍCÍ ATD. (poslední aktualizace: čtvrtek 26. 3. 2020, 16:50)

Naše doporučení (překlad do ČZJ)

  • Veškerou distanční formu výuky je vždy potřeba důkladně promyslet. Pokud si nejsme jistí, tak vycházejme ze skutečnosti, že nejlepší řešení často vyplynou z diskuse vyučujících s jejich neslyšícími či nedoslýchavými studenty, tlumočníky a/nebo přepisovateli. Společně se jistě podaří vymyslet nějaké řešení; to se ověří a domluví se, co a jak dál.
  • Při přípravě výuky na dálku by se vyučující měli obracet na tlumočníky a přepisovatele, kteří měli tlumočit či přepisovat v jejich prezenční výuce. Pokud by se tito tlumočníci či přepisovatelé z nějakého důvodu nyní nemohli do výuky zapojit (kvůli časové zaneprázdněnosti, absenci potřebných kompetencí atd.), obracejte se na Mgr. Slánskou Bímovou (Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz). Ta zprostředkuje jiného tlumočníka či přepisovatele (vyučující mimo FF UK by se měli obracet na své kontaktní osoby; příp. se lze obracet i na Mgr. Slánskou Bímovou – udělá, co bude v jejích silách a kapacitách).
  • V případě potřeby titulkování by se vyučující měli obracet na Mgr. Slánskou Bímovou (Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz; toto se vztahuje i na vyučující mimo FF UK; Mgr. Slánská Bímová udělá, co bude v jejích silách a kapacitách).

Kde hledat inspiraci, konzultaci, radu apod.? (překlad do ČZJ)

Obecné informace (překlad do ČZJ)

  • Publikované informace se týkají primárně výuky studentů FF UK. Užitečné ale jistě budou i pro studenty jiných fakult UK, jejich vyučující, kontaktní osoby na fakultách, na kterých tito studenti studují, i pro další zainteresované.
  • Pro zajištění výuky neslyšících a nedoslýchavých studentů v této mimořádné situaci platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní studenty. Proto průběžně sledujte informace zveřejňované na webech UK, fakult a kateder/ústavů, které garantují realizaci studijních programů, v nichž neslyšící či nedoslýchaví studenti studují.
  • Všichni neslyšící a nedoslýchaví studenti FF UK evidovaní jako studenti se spec. potřebami, jejich vyučující, tlumočníci a přepisovatelé byli v této věci kontaktováni dr. Hudákovou či Mgr. Slánskou Bímovou. Na obě se lze v této věci samozřejmě průběžně obracet s dotazy, prosbami…
  • Na FF UK (i na ostatních fakultách UK) studuje nemálo studentů, kteří nejsou evidováni jako studenti se spec. potřebami, protože při běžné prezenční výuce žádné spec. potřeby dosud neměli. Velmi apelujeme na všechny vyučující a další zainteresované osoby, aby u těchto studentů v této mimořádné situaci postupovali, jako kdyby tito studenti jako studenti se spec. potřebami evidovaní byli.

Další průběžně doplňované informace

Úvod > Nástěnka > Výuka na dálku: neslyšící a nedoslýchaví studenti (informace v češtině a v ČZJ)