Výuka, atestace, konzultace – aktuální situace k 19. 4. 2020 (text v češtině a v ČZJ)

Vážení kolegové,

věřím, že jste všichni v pořádku a zdraví.

V návaznosti na tyto a tyto informace vedení UK a tyto informace vedení FF UK stanovuji další postup v ÚJKN (text v ČZJ):

  • Do konce semestru bude výuka probíhat na dálku. Nikdo nebude realizovat kontaktní výuku na fakultě. (Pokud je mi známo, nikdo ze studentů nespadá do kategorie, pro kterou by to bylo nezbytně nutné = povolené.)
  • Minimálně do konce května (pak uvidíme, jak dál) se všechny konzultace budou konat tak jako doposud, tzn. „na dálku“, formou e-mailů, videokonferencí, telefonátů… Pokud by bylo nevyhnutné setkat se osobně na fakultě, lze to jen ve velmi výjimečných případech a musí s tím obě strany souhlasit.
  • Atestace velmi naléhavě doporučuji realizovat také na dálku (minimálně v květnu a červnu, pak uvidíme, jak dál). Žádný student ani vyučující by neměl být nucený být na atestaci přítomný na fakultě (je k tomu mnoho zdravotních, organizačních, ubytovacích, dopravních… důvodů). Atestace lze realizovat různě, např. přes videokonference, testy v Moodlu aj. Možností je mnoho. Jakmile budou schváleny příslušné dokumenty, bude potřeba změnit/doplnit/modifikovat formy atestací v „sylabech v SIS“ (viz zde). O tom všem budeme studenty informovat, až to bude aktuální a domluvíme se s jednotlivými vyučujícími.

A dále (text v ČZJ):

  • Fungování sekretariátu ÚJKN zůstává ve stejném režimu jako dosud.
  • Prosím všechny studenty, aby byli v kontaktu se svými vyučujícími. Pokud s některým vyučujícím v kontaktu některý student není, prosím, aby se mu ozval, aby vyučující věděli, že jsou všichni studenti v pořádku a registrují, jak mají pracovat v rámci „výuky na dálku“.
  • Zatím vůbec nevíme, jak to bude se státními závěrečnými zkouškami. U přijímacích zkoušek známe předběžné termíny, ale nikdo neví, jak vše dopadne. Musíme čekat.
  • Všichni interní i externí vyučující a studenti ÚJKN obdrželi e-mail s těmito informace.

Mockrát všem děkuji za spoluúčast a těším se na osobní setkání v klidnějších časech

Andrea Hudáková

Úvod > Nástěnka > Výuka, atestace, konzultace – aktuální situace k 19. 4. 2020 (text v češtině a v ČZJ)