Studium, konzultace, atestace, státnice, přijímačky – ÚJKN – aktualizace k 24. 4. 2020 (text v češtině a v ČZJ)

Úvod textu v ČZJ

Vážení kolegové,

navazuji na všechny své předchozí e-maily a informace na webu ústavu (a Facebooku).

V posledních dnech jste asi zaznamenali spoustu informací týkajících se chodu vysokých škol. Dovolte, abych shrnula vše důležité a hlavně: napsala Vám, jak to bude v ÚJKN.

 • Sledujte prosím aktuality na webu www.cuni.cz a na webu www.ff.cuni.cz. Vše důležité se snažíme dávat i na náš ústavní web (odkazy pak na sociální sítě).
 • Zároveň všechny informace týkající se ÚJKN posílám e-mailem všem členům ÚJKN, všem externím spolupracovníkům (jejichž kontakty jsou uvedeny zde a zde) a samozřejmě všem studentům (na e-adresy uvedené v SIS).

Situace v ČR se velmi dynamicky mění. My ale všichni potřebujeme nějakou stabilitu. Proto jsem rozhodla, že budeme postupovat takto:

Výuka (text v ČZJ)

 • Semestr nově končí 22. 5. 2020 (více zde).
 • Do konce semestru bude výuka probíhat na dálku. Nikdo nebude realizovat kontaktní výuku na fakultě. Podle rozhodnutí vlády je od 20. 4. 2020 možná výjimečná výuka ve skupinkách max. 5 studentů posledních ročníků, od 27. 4. 2020 pak v max. 5členných skupinách studentů všech ročníků. Je možné, že se časem změní velikost skupin třeba na 10. My si ale potřebujeme rozvrhnout a naplánovat výuku, proto na různé „uvolňovací změny“ nebudeme reagovat a semestr dokončíme distančně.

Konzultace (text v ČZJ)

 • Minimálně do konce května (pak uvidíme, jak dál) se všechny konzultace budou konat tak jako doposud, tzn. „na dálku“, formou e-mailů, videokonferencí, telefonátů… Pokud by bylo nevyhnutné setkat se osobně na fakultě, lze to jen ve velmi výjimečných případech a musí s tím obě strany souhlasit. Opět: Důležité je, že všichni víme, jak co bude, že nebudeme muset rychle reagovat na nečekané změny.

Atestace (text v ČZJ)

 • Atestace velmi naléhavě doporučuji realizovat také na dálku (minimálně v květnu a červnu, pak uvidíme, jak dál). Žádný student ani vyučující by neměl být nucen být na atestaci přítomen na fakultě (je k tomu mnoho zdravotních, organizačních, ubytovacích, dopravních… důvodů). Atestace lze realizovat různě, např. přes videokonference, testy v Moodlu aj.
 • V nejbližších dnech bude potřeba změnit/doplnit/modifikovat formy atestací v „sylabech v SIS“. O tom, jak (ne)budou atestace změněny, budeme studenty informovat příští týden.
 • Termíny atestací: Minimálně dva by měly být vypsány v rozmezí 25. 5. – 31. 7. 2020 a minimálně jeden v rozmezí 1. – 18. 9. 2020. O vypisování termínů v SIS studentům napíšeme také příští týden.
 • Předtermíny: Studenti, kteří chtějí jít v červnu k BZK/SZZK, se dostávají do velmi nepříjemné situace: Zkouškové období začíná 25. 5. 2020 a oni musí mít všechny atestace splněny do 27. 5. 2020. To je nemožné stihnout. Nyní zjišťujeme, o které studenty našeho ústavu se jedná a které atestace potřebují do 27. 5. 2020 splnit. Příští týden se domluvíme s vyučujícími a dáme studentům vědět, jaké vypíšeme předtermíny, aby stihli všechny atestace složit včas.

BZK/SZZK (text v ČZJ)

 • Plánovaný termín BZK/SZZK (ústní zkoušky i obhajoby): 8. – 19. 6. 2020, zatím (?) zůstává původní termín.
 • Termín odevzdání BP/DP jsme posunuli z 11. 5. 2020 na 18. 5. 2020. Práce se odevzdávají pouze elektronicky v SIS.

Přijímací zkoušky (text v ČZJ)

 • Původní termíny neplatí. Termíny přijímacích zkoušek (řádné i náhradní) se mění na 6. – 15. 7. 2020; náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném.  Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému proběhne do 22. 7. 2020. Jak budou vypadat hygienická a organizační opatření, nyní netušíme.

Organizační informace (text v ČZJ)

 • Fungování sekretariátu ÚJKN zůstává ve stejném režimu jako dosud.
 • Pokud byste chtěli ochranný štít, napište prosím A. Hudákové a budete mít štít i desinfenci připraveny k vyzvednutí na sekretariátě (na přijímačky a na státnice štíty zajistíme pro všechny přítomné).
 • Někdy je toho na člověka hodně, proto jsme vytvořili tento seznam.

Závěr textu v ČZJ

Mockrát všem děkuji za spoluúčast a těším se na osobní setkání v klidnějších časech. Kdybyste se mnou chtěli cokoli probrat, jsem Vám k dispozici na e-mailu a ZOOMu.

S pozdravem

Andrea Hudáková

Úvod > Nástěnka > Studium, konzultace, atestace, státnice, přijímačky – ÚJKN – aktualizace k 24. 4. 2020 (text v češtině a v ČZJ)