Informace pro uchazeče o navazující magisterské studium pro akademický rok 2020/2021 (informace v češtině a v ČZJ)

Text v ČZJ 

Vzhledem k výjimečné situaci jsou všichni uchazeči o navazující magisterské studium studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících přijati bez přijímacích zkoušek.

Úvod > Nástěnka > Informace pro uchazeče o navazující magisterské studium pro akademický rok 2020/2021 (informace v češtině a v ČZJ)