Konzultace, atestace, úřední hodiny – ÚJKN – aktualizace k 2. 6. 2020 (informace v češtině a v ČZJ)

Text v ČZJ

Jak bude vypadat chod ústavu do konce srpna 2020?

Konzultace

  • Všechny konzultace budou i nadále probíhat „na dálku“, formou e-mailů, videokonferencí, telefonátů… Pokud by bylo nevyhnutné setkat se osobně na fakultě, lze to jen ve velmi výjimečných případech a je třeba dodržovat všechna aktuálně platná organizační a epidemiologická opatření (viz web fakulty a univerzity).

Atestace

  • Všechny atestace budou i nadále probíhat „na dálku“ – tak, jak je uvedeno v aktualizovaných „sylabech“ v SIS. Pokud by bylo nevyhnutné setkat se osobně na fakultě, lze to jen ve velmi výjimečných případech a je třeba dodržovat všechna aktuálně platná organizační a epidemiologická opatření (viz web fakulty a univerzity).

Organizační informace (text v ČZJ)

  • Fungování sekretariátu ÚJKN zůstává ve stejném režimu jako dosud.
  • Pokud byste chtěli ochranný štít, napište prosím K. Bělehrádkové a budete mít štít i dezinfenci připraveny k vyzvednutí na sekretariátě.
  • Někdy je toho na člověka hodně, proto jsme vytvořili tento seznam.
Úvod > Nástěnka > Konzultace, atestace, úřední hodiny – ÚJKN – aktualizace k 2. 6. 2020 (informace v češtině a v ČZJ)