Online doučování v českém znakovém jazyce: závěrečné shrnutí

Zajímá Vás, jak během jarní koronavirové epidemie probíhalo Online doučování v českém znakovém jazyce?

  • 7 dětí
  • 7 doučovatelek
  • 6 doučovaných předmětů (podle frekvence: čeština, angličtina, matematika, český znakový jazyk, přírodověda a vlastivěda)
  • 10 týdnů doučování (od 17. 4. do 25. 6. 2020)
  • 80 hodin doučování
  • 5 organizátorek
  • 5 setkání organizátorek s doučovatelkami

Úvod > Nástěnka > Online doučování v českém znakovém jazyce: závěrečné shrnutí