Pověření výkonem funkce ředitelky Ústavu jazyků a komunikace neslyšících

Dr. Andrea Hudáková byla pověřena výkonem funkce ředitelky Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK. Pověření od děkana FF UK má účinnost od 1. 1. 2021 a trvá do zrušení tohoto pověření či do okamžiku účinnosti jmenování nového ředitele/nové ředitelky ÚJKN FF UK na základě výběrového řízení, které bude vypsáno.

Úvod > Nástěnka > Pověření výkonem funkce ředitelky Ústavu jazyků a komunikace neslyšících