Výuka v ÚJKN v odbobí od 8. 11. do 19. 11. 2021

V období od 8. 11. do 19. 11. 2021 bude v ÚJKN výuka některých předmětů probíhat distančně (jedná se o předměty dosud vyučované prezenčně).

O případném přechodu z prezenční do distanční formu výuky budou studenti včas informováni vyučujícími daných předmětů.

Děkujeme za pochopení.

Úvod > Nástěnka > Výuka v ÚJKN v odbobí od 8. 11. do 19. 11. 2021