Výběrové řízení Erasmus + na LS 2022/2023

Výběrové řízení na plánované studijní pobyty Erasmus + v akademickém roce 2022/2023 proběhne 23. září 2022 od 08:30 přes MS Teams.

Uzávěrka přihlášek do konkurzu je 22. září 2022. Přihlášky posílejte na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz. Zároveň s tím se musíte přihlásit do on-line aplikace, kterou naleznete zde.

V rámci přihlášky do výběrového řízení požadujeme motivační dopis. Uveďte v něm prosím následující údaje:

  • jméno a příjmení, email, jazykové znalosti a potvrzení o nich (např. mezinárodní zkoušky z cizích jazyků, bak. titul v oboru, apod.), studijní obor, ročník studia
  • předpokládaný ročník studia v době výjezdu, dobu výjezdu (letní nebo zimní semestr)
  • pořadí maximálně tří univerzit, kam chcete jet
  • podrobný popis, proč chcete jet na nejvíce preferovanou univerzitu (jak souvisí s tématem, i zamýšleným, bak. nebo dipl. práce, s Vaší specializací v průběhu studia, které předměty a proč hodláte v zahraničí absolvovat, apod.).

Kompletní informace o ERASMUS+ naleznete zde a zde.

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení Erasmus + na LS 2022/2023