Open House 2023 – 20. a 21. 5. opět bez bariér!

Tisková zpráva Open House 2023:

Festival otevřených budov Open House Praha letos proběhne v termínu od 15. do 21. května 2023. Devátý ročník svátku městské architektury o víkendu 20. a 21. května zdarma zpřístupní veřejnosti více než 100 budov a prostorů na celém území hlavního města. Program festivalu je určen pro širokou veřejnost, a proto organizátoři i letos připravili na víkend několik speciálních prohlídek pro osoby se sluchovým postižením.

„Jak napovídá naše motto Architektura pro všechny, naším cílem je, aby byl festival přístupný skutečně všem skupinám obyvatel a abychom všem lidem umožnili poznávat pražskou architekturu. Ve spolupráci s odborníky tedy připravujeme i prohlídky pro návštěvníky se sluchovým postižením. Tyto prohlídky jsme nabídli již během několika předchozích ročníků festivalu a postupně se snažíme jejich kvalitu vylepšovat. Součástí programu jsou dále i prohlídky pro osoby se zrakovým postižením, pro rodiny s dětmi či pro cizince žijící v Praze,” říká ředitelka festivalu Klára Veselá.

Speciální prohlídky pro osoby se sluchovým postižením proběhnou o víkendu 20. a 21. května ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK a Českou unií neslyšících. Součástí prohlídek je tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis. Na prohlídky je třeba se dopředu registrovat zde.

„Studenti a vyučující tlumočnického modulu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na Filozofické fakultě UK se do festivalu zapojují již šestým rokem. Jedná se o jedinečnou příležitost podílet se na smysluplné akci a zároveň se mnohému naučit. Společně s organizátory klademe důraz na to, aby nikdo z návštěvníků nebyl komunikačně vyloučený a z toho důvodu jsou tlumočené prohlídky do českého znakového jazyka zároveň simultánně přepisovány z mluvené češtiny do češtiny psané profesionály z České unie neslyšících. Těší nás, že v rámci tlumočnické praxe vznikají také užitečné dokumenty pro průvodce shrnující dosavadní zkušenosti ze spolupráce např. Desatero pro přípravu prohlídky, která bude tlumočena do znakového jazyka,” říká Mgr. Naďa Hynková Dingová Ph.D. z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK.

Prohlídky pro návštěvníky se sluchovým postižením se uskuteční v těchto budovách:

Nová scéna Národního divadla – sobota 20. 5. 11.00 hodin

Málokterá budova v Praze se po svém vzniku dočkala tak rozporuplných reakcí. Stavba architekta Karla Pragera z roku 1983 budila hrůzu i nadšení. Jedni přijímali její smělou architekturu s uznáním a využití vyfoukaných skleněných tvarovek oceňovali, jiní stavbu odmítali. Nápad využít prostor vedle budovy Národního divadla se rodil dlouho a stavbě předcházelo několik architektonických soutěží. Budova se otevře u příležitosti 40 let od jejího otevření a 100 let od narození Karla Pragera, jemuž je letošní program věnován.

Továrna KOH-I-NOOR – sobota 20. 5. 15.00 hodin

Již před více než 110 lety začal vyrůstat ve Vršovicích průmyslový areál, ve kterém ještě donedávna sídlila výroba věhlasných stiskacích knoflíků a dalších produktů značky Koh-i-noor. Největší budovu areálu dodnes zdobí slavný znak dívky s patentkou v oku od významného českého malíře Františka Kupky. Industriální prostory by se v budoucnu měly proměnit v obytnou zónu.

Klárův ústav slepců – neděle 21. 5. 11.00 hodin

Pro stavbu Ústavu pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců získal Alois Klar pozemek na Malé Straně darem od císaře Františka I. Se stavbou budovy v pozdně empírovém stylu započal až po jeho smrti syn Paul a dokončil ji v roce 1885 vnuk Rudolf. Na počest zakladatele dostalo prostranství před ústavem později název Klárov. Součástí staré budovy, kde dnes sídlí Česká geologická služba, je i kaple sv. Rafaela, patrona nevidomých. Areál byl na začátku 20. století ještě rozšířen o nárožní secesní objekt, známý jako Dům kultury těla, kde se nacházely tělocvičny, bazén a první sauna v Praze.

Libeňský zámek – neděle 21. 5. 15.00 hodin

Zámek prošel mnohokrát v minulosti stavebními úpravami až do rokokové podoby, kterou dnes můžeme při každé cestě srdcem Libně obdivovat. Opakovaně hostil mimořádné historické události, ubytoval císaře, krále či pražské primátory. Dnes je tato reprezentativní kulturní památka, obklopená upravenou zelení přilehlých parků, ozdobou Prahy 8 a současně sídlem jejího úřadu.

 

Událost na Facebooku: Open House Praha 2023 pro neslyšící

Vstup na prohlídky je zdarma, ale je potřeba se na ně registrovat předem prostřednictvím online formuláře.

 Pro návštěvníky se sluchovým postižením organizátoři vytvořili i speciální video pozvánku.

 Informace o programu pro návštěvníky se sluchovým postižením naleznete také na: www.openhousepraha.cz/festival-2023/bez-barier/program-pro-neslysici.

 

 

Open House Praha na sociálních sítích

#openhousepraha, #ohp2023

Facebook | Instagram | Linked In | Youtube

Kontakt pro média

Michaela Pánková, michaela.pankova@openhousepraha.cz, 724 213 136

O Open House Praha

Open House Praha, z. ú., je nestátní nezisková organizace, která v rámci jednoho (zpravidla) květnového víkendu pořádá stejnojmenný festival s týdenním doprovodným programem. Koncept festivalu vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky Victorie Thornton, která za svůj počin získala Řád britského impéria. Světový festival, na jehož pořádání získala organizace mezinárodní licenci, se v Česku konal poprvé v roce 2015 a od té doby se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Praze. Patronkou pražského festivalu je Eva Jiřičná, architektka českého původu žijící v Londýně, která stála u počátků Open House London, 20 let byla jeho součástí a to jako členka správní rady, ale také jako dobrovolnice v budovách a tvoří pomyslný most mezi Prahou a zakladatelským městem. Open House Praha je hrdou součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide sdružující více než 50 měst na 6 kontinentech světa, v nichž festivaly Open House probíhají. Vedle pořádání festivalu se organizace věnuje také nejrůznějším celoročním aktivitám (pro dobrovolníky, partnery, klub, veřejnost), včetně vzdělávacích programů pro děti, mladé dospělé či lidi s hendikepem.

Festival se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy; primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody; náměstka primátora hl. m. Prahy a radního pro oblast územního a strategického rozvoje Petra Hlaváčka; radního pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy Adama Zábranského; náměstka primátora hl. m. Prahy a radního pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata Jiřího Pospíšila; radního pro oblast infrastruktury Michala Hrozy; generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové;  starostky MČ Praha 1 Terezie Radoměřské; starostky MČ Praha 2 Alexandry Udženiji; starosty MČ Praha 3 Michala Vronského; starosty MČ Praha 4 Ondřeje Kubína; starosty MČ Praha 5 Jaroslava Pašmika; starosty MČ Praha 6 Jakuba Stárka; starosty MČ Praha 7 Jana Čižinského; starosty MČ Prahy 8 Ondřeje Grose; starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka; starosty MČ Praha 10 Martina Valoviče; starosty MČ Praha 12 Vojtěcha Kose a starosty MČ Praha-Ďáblice Martina Tumpacha.

Za finanční podpory:

Hlavní město Praha, Státní fond kultury, Městská část Praha 3, Městská část Praha 4, Městská část Praha 6, Městská část Praha 7, Městská část Praha 10, ČSOB, Architekti Headhand

Partneři:

Mapy.cz, Bageterie Boulevard, 360pizza, ekolo.cz, Rekola, Czech Repubrick, EMPYREUM Information Technologies, AI DESIGN, Hestia – centrum pro dobrovolnictví, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, Nová scéna ND, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Technologický partner:

Sherpas

Partneři programů pro lidi s postižením:

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Česká unie neslyšících, Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, ELSA ČVUT, Technická univerzita v Liberci – Fakulta umění a architektury

Mediální partneři:

DeníkN, Český rozhlas Rádio Praha, TV Architect Studio, TV Bydlení, ERA21, Architect+, Archizoom, Estav, Propamátky, CityBee

Open House Praha je součástí celosvětové sítě Open House Worldwide.

Úvod > Nástěnka > Open House 2023 – 20. a 21. 5. opět bez bariér!