Mgr. Denisa Lachmanová

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
místnost č. 20

denisa.lachmanova@ff.cuni.cz
+420 221 619 210

konzultační hodiny

Odborný životopis

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2014-2016 FFUK Čeština v komunikaci neslyšících, magisterský program
 • 2011-2014 FFUK Čeština v komunikaci neslyšících, Fonetika, bakalářský program
 • 2015 Praktická cvičení pro tlumočníky znakového jazyka II, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s., 36 vyučovacích hodin
 • 2014-2015 Český znakový jazyk pro tlumočníky, Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s., 53 vyučovacích hodin
 • 2013-2014 Primární modulový program pro tlumočníky českého znakového jazyka, Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s., 210 vyučovacích hodin
 • 2011-2015 1. – 7. modul kurzu českého znakového jazyka, Pevnost, České centrum znakového jazyka, o. s., 490 vyučovacích hodin
 • 2011-2014 FFUK Čeština v komunikaci neslyšících, bakalářský program, tlumočnická specializace

Praxe během studia a po ukončení studia

 • 2016-dosud Interní tlumočník ÚJKN FF UK Praha
 • 2015-2016 Externí tlumočník ÚJKN FF UK Praha
 • 2013-2016 Dobrovolnická činnost v organizaci Jablíčko dětem, o. s.

Členství v profesních organizacích

 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Absolventské práce

 • LACHMANOVÁ, Denisa. Změny ve výšce realizace znaků českého znakového jazyka vlivem koartikulace [online]. 2016 [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/168180. Vedoucí práce Klára Richterová.
 • LACHMANOVÁ, Denisa. Střídání rolí v českém znakovém jazyce [online]. 2014 [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/56536. Vedoucí práce Radka Nováková.

Publikační činnost

Články

 • LACHMANOVÁ, Denisa a Lenka OKROUHLÍKOVÁ. Poznáváme český znakový jazyk – střídání rolí. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1990-, 2016, 26(1), 46-59. ISSN 1211-2720.

Účast na mezinárodních konferencích

 • Mezinárodní konference EFSLI in Warsaw (Poland) – „To say or not to say“ (2015)
Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Denisa Lachmanová