Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.

dingova

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
místnost č. 21

nada.dingova@ff.cuni.cz
+420 221 619 212

konzultační hodiny

Odborný životopis

Vzdělání, odborné a profesní aktivity

 • 2011– Ph.D. – FF UK Praha (Český jazyk)
 • 1997 – PedF MU v Brně
 • 1996 – Divadelní fakulta JAMU v Brně
 • 2012/2013 – Semestrální studium na Deaf studies, University of Central Lancashire Preston, UK
 • 2011, 2012 – Kurz amerického znakového jazyka, RIT Rochester, USA
 • 2008, 2009, 2010 – Kurz britského znakového jazyka, University of Bristol, UK
 • 2008 – Kurz pro jmenování soudním tlumočníkem – Komora soudních tlumočníků v ČR
 • 2004–2008 – Certifikační vzdělávací program České komory tlumočníků znakového jazyka, od té doby prodlužuji platnost certifikátu

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2003: externí spolupracovník České televize
 • od 2002: tlumočnice českého znakového jazyka, asistentka FF UK Praha
 • 2000-2002: učitelka ZŠ v Plesné u Chebu
 • 1996-2000: učitelka Experimentální mateřské školy Pipan v Praze

Tlumočník

 • Bilingvální mateřská škola Pipan, Praha 1997–2000
 • Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené; Beroun, Praha 1998–2009
 • Filozofická fakulta UK, Praha od roku 2000
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka–projekty kulturní, vzdělávací, osvětové, dobrovolnické; Praha od roku 2001
 • Česká unie neslyšících, Praha 2000–2003
 • Česká televize, Praha od roku 2001
 • Asnep–Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící; Praha od roku 2003
 • Soudní tlumočník od roku 2008

Lektor (pravidelně)

 • Certifikační vzdělávací program České komory tlumočníků znakového jazyka, Praha od roku 2004
 • Vyučující Filozofické fakulty UK v Praze na oboru čeština v komunikaci neslyšících, Praha od roku 2005
 • Masarykova univerzita, Brno od roku 2009

Lektor (externě)

 • Ústav translatologie FFUK, Praha od roku 2006
 • Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha od roku 2006
 • Soudcovská unie, Praha 2006
 • Justiční akademie, Praha 2007
 • Česká asociace sester, Praha od roku 2007
 • Sestra in, Praha od roku 2007
 • Pedagogická fakulta UK, Praha 2007–2011
 • Česká televize, 2008–2010
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Řevnice 2010–2011
 • E–justice, Praha 2010–2011

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Předsedkyně České komory tlumočníků znakového jazyka, o.s.
 • Předsedkyně Expertní komise pro otázky tlumočení neslyšícím při ASNEP
 • Členka představenstva Komory soudních tlumočníků v České republice
 • Členka Jednoty tlumočníků a překladatelů
 • Členka Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka
 • Komora soudních tlumočníků v České republice, od roku 2008
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka, od roku 2001
 • Jednota tlumočníků a překladatelů, od roku 2009

Veřejně zastávané funkce

 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka (místopředseda 2001–2005, předseda 2006–2011)
 • Expertní komise pro otázky tlumočení pro neslyšící při ASNEP (předseda 2004–2011)
 • Komora soudních tlumočníků v České republice (člen představenstva 2010 – doposud)

Granty

 • 2006–2008 – řešitelka grantu JPD3 „Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny“

Publikační činnost

Monografie

 • Soudní tlumočení pro neslyšící. Praha: ČKTZJ, 2008. [s E. Kondyskovou]
 • Paměťová a jazyková cvičení pro tlumočníky. Praha: ČKTZJ, 2008.
 • Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha: ČKTZJ, 2008. [s J. Zahumenskou a R. Horákovou]

Články

 • Čeští neslyšící v internetových diskusích o kochleárním implantátu: „my“ a „oni“. Jazykovědné aktuality 3–4/2019, s. 64-73. [s A. Macurovou a R. Novákovou]
 • Reflexe jazyka, řeči a komunikace v českém znakovém jazyce. Prace Filologiczne 73, 2019, s. 467-479. [s A. Macurovou]
 • Pravidla týmového tlumočení pro tlumočníky znakového jazyka. TOP, 2007, 18, č. 85, s. 24–25.
 • Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v tlumočnickém týmu. TOP, 2007, 18, č. 84, s. 27.
 • Lékař a neslyšící pacient. In: Tlumočník jako most komunikace mezi slyšícím zdravotníkem a neslyšícím pacientem. Praha: ČKTZJ, 2007.
 • Komunitní tlumočení pro neslyšící. In: Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR. Praha: ČKTZJ, 2007.

Multimediální

 • Transliterátor a vizualizátor v praktických situacích [DVD]. Praha: ČKTZJ, 2008. [s M. Mirovskou]
 • Umělecké tlumočení divadla a hudby pro neslyšící [DVD]. Praha: ČKTZJ, 2008. [s K. Červinkovou Houškovou]
 • Malá encyklopedie zvířat v českém znakovém jazyce [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2007.

Scénáře k TV pořadům pro neslyšící

 • Televizní zpravodajství pro neslyšící – sny a realita – scénář k TKN (Česká televize, Praha), únor 2008.
 • Večer na téma: Neslyšící – scénář k pořadu Večer na téma (Česká televize Brno), leden 2008.
 • Slyšící děti neslyšících rodičů a pohádka jako most mezi světem slyšících a neslyšících – scénář k TKN (Česká televize, Praha), listopad 2007.
 • Sny neslyšících a projekt Bydlíme jako doma a žijeme mezi vámi – scénář k TKN (Česká televize, Praha), říjen 2007.
 • I tobě to může slušet-soutěž neslyšících odborníků na oblast krásy – scénář k TKN (Česká televize, Praha), září 2007.
 • Dospělé slyšící děti neslyšících rodičů – scénář k TKN (Česká televize, Praha), červen 2007.
 • Neslyšící a média – scénář k TKN (Česká televize, Praha), květen 2007.
 • TKN-vařečka, profesní soutěž pro neslyšící a několik užitečných rad nejen do kuchyně – scénář k TKN (Česká televize, Praha), duben 2007.
 • Hudba a neslyšící – scénář k TKN (Česká televize, Praha), březen 2007.
 • Kultura neslyšících jako útočiště a zázemí – scénář k TKN (Česká televize, Praha), prosinec 2006.
 • Jazyk neslyšících jako jazyk reálných potřeb skupiny lidí – scénář k TKN (Česká televize, Praha), září 2006.
 • Jak se nelépe učit jazyk neslyšících – scénář k TKN (Česká televize, Praha), květen 2006.
 • Neslyšící jako cestovatelé – scénář k TKN (Česká televize, Praha), březen 2006.
 • Možnosti neslyšících dětí k integraci v mimoškolních aktivitách – scénář k TKN (Česká televize, Praha), únor 2006.
 • Aktivity organizací neslyšících na Moravě – scénář k TKN (Česká televize, Praha), leden 2006.
 • Růže pro Algernon – průzor do jiného světa – scénář k TKN (Česká televize, Praha), červen 2005.
 • Vztah komunity neslyšících k fenoménu kochleárních implantátů – scénář k TKN (Česká televize, Praha), březen 2005.
 • Zpěv ve znakovém jazyce – scénář k TKN (Česká televize, Praha), prosinec 2005.
 • Tlumočník očima neslyšícího dítěte – scénář k TKN (Česká televize, Praha), červen 2004.
 • Formy ošetřovatelství respektují potřeby a nároky komunity neslyšících – scénář k TKN (Česká televize, Praha), květen 2004.
 • Bavíme se s neslyšícími a poznáváme jejich kulturu – scénář k TKN (Česká televize, Praha), březen 2004.
 • Tracyho tygr –stínové tlumočení v divadelním představení pro neslyšící – scénář k TKN (Česká televize, Praha), leden 2004.

Účast na mezinárodních konferencích

 • Mezinárodní konference EFSLI in Prague (Czech Republic) – „Team interpreting“ (2006)
 • Mezinárodní konference EFSLI in Tallinn (Estonia) – „Sound Mind in Sound Hands“ (2009)
 • Mezinárodní konference EFSLI in Glasgow (Scotland) – „SYNERGY – Moving Forward Together“ (2010)
 • Mezinárodní konference České komory tlumočníků znakového jazyka in Prague (Czech Republic) – „Mezinárodní konference pro tlumočníky znakového jazyka“ (2010)
 • Mezinarodní konference EFSLI inVietri sul Mare (Italy) – „Sight Translation – Sight Interpreting – Meeting at the Cross Modes“ (2011)
 • Mezinárodní konference KST ČR in Prague (Czech Republic) – Zvyšování profesionality právních překladatelů a soudních tlumočníků: nové technologie (2012)
 • Pracovní seminář pro lektory tlumočníků „Building up a standard curriculum for sign language interpreters across Europe I.” in Utrecht (Netherlands)
 • Pracovní seminář pro lektory tlumočníků „Building up a standard curriculum for sign language interpreters across Europe II.” in Hamburg (Germany)

 

 

 

 

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.