Mgr. Petra Slánská Bímová

bímová2

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
místnost č. 20

petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
+420 221 619 210

konzultační hodiny

Odborný životopis

Vzdělání, odborné a profesní aktivity

 • 2003 – magisterské studium Humanitní studia, obor Český jazyk a literatura – Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK Praha
 • 2003 – magisterské studium Učitelství pro střední školy, obor Český jazyk a literatura, FF UK Praha

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2014 – FF UK Praha
 • 2003 – Informační centrum o hluchotě v Praze 5 – Stodůlkách

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • od 2003 – členka České komory tlumočníků znakového jazyka
 • 2003, 2004, 2006, 2011, 2012 – členka odborné poroty pro volbu Slovníku roku
 • 2001–2003 – členka poroty oblastních a krajských kol Olympiády v českém jazyce
 • od 1995 – členka Klubu Olympiády v českém jazyce

Granty

 • 2012–2014 – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169; OPPA: „Zvládneme to sami.“
 • 2007 – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 – Jazykové centrum ULITA: „Jazykové centrum ULITA – jazyková vzdělanost a rozvoj multimediálních učebnic pro sluchově postižené, podpora profesního rozvoje učitelů a pracovníků ve školství.“
 • 2006–2007 – Česká komora tlumočníků znakového jazyka; JPD 3: „Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny.“
 • 2004–2005 – Středisko rané péče Tamtam – FRPSP: „Ve světě sluchového postižení. Informační a vzdělávací publikace pro zdravotnický personál.“
 • 2003 – Česká komora tlumočníků znakového jazyka: „Odstraňování výchovných a vzdělávacích problémů u neslyšících dětí prostřednictvím kvalitnější komunikace.“

Publikační činnost

Monografie

 • Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého
 • znakového jazyka. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [s L. Okrouhlíkovou]
 • Česká slovesa: multimediální uživatelská příručka pro všechny Čechy, kteří češtinu neslyší [DVD]. vyd. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené. Výmolova 169, 150 00 Praha 5 – Jazykové centrum ULITA, 2007. [s A. Hudákovou a K. Richterovou]

Kapitoly v monografiích

 • Znakový jazyk jako základní atribut komunity Neslyšících. In Hudáková, A. a kol. Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Středisko rané péče Tamtam, 2005, s. 15-19.

Články

 • Fonetika a fonologie znakového jazyka. In Bádání o jazycích a literaturách. Praha: FF UK, 2002, s. 193-195.
 • Jazyk znakový – jazyk přirozený. Čeština doma a ve světě. 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 100-103.
 • Poznáváme český znakový jazyk II. (Slovesa a jejich typy). Speciální pedagogika. 2001, roč. 11, č. 5, 285-295.

Recenze

 • Potměšil, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka, A-N. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-800-2. Speciální pedagogika. 2003, roč. 13, č. 4, s. 334-339.

 

 

 

 

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Petra Slánská Bímová