Mgr. Radka Zbořilová

zbořilová2

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
místnost č. 20

radka.zborilova@ff.cuni.cz
+420 221 619 210

V současné době na rodičovské dovolené.

Odborný životopis

 

Vzdělání, odborné a profesní aktivity

 • 2004 – magisterské studium oborů Český jazyk a literatura – Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK Praha

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2013–dosud – FF UK Praha – ÚČJTK/ÚJKN
 • 2013–dosud – SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené – Ulicentrum, Praha 5; externí spolupráce
 • 2012–2013 – FF UK Praha – ÚČJTK; externí spolupráce
 • 2011–2012 – vydavatelství Mladá fronta, Praha; externí spolupráce
 • 2008–2010 – SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5; učitelka, vedoucí knihovny Ulita
 • 2002–2008 – Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5; učitelka

Publikační činnost

Absolventské práce

 • Květa Legátová – vznik a zánik jednoho mýtu. Praha: FF UK, 2004. [diplomová práce]
 • Multimédia, slovníky, výukové materiály
 • Tlumočnická profese a neslyšící děti. Praha: ČKTZJ, 2008. [DVD-ROM]
 • Lexikologie pro základní školy. Praha: FF UK, 2003. [CD-ROM; s R. Faltínovou, M. Holubovou, J. Motejzíkovou, L. Okrouhlíkovou, J. Servusovou a P. Vysučkem]

Články (včetně popularizačních), kapitoly v monografiích

 • Konceptualizace barev ve znakových jazycích. In: Macurová, A. – Zbořilová, R. (eds.) Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2015. [v tisku]
 • Pojďte, děti, budeme si číst… Info-Zpravodaj. 2014, roč. 22, č. 4, s. 24-25.
 • Pojďte, děti, budeme si číst… Info-Zpravodaj. 2014, roč. 22, č. 3, s. 27.
 • Pojďte, děti, budeme si číst… Info-Zpravodaj. 2014, roč. 22, č. 2, s. 26.
 • Pojďte, děti, budeme si číst… Info-Zpravodaj. 2014, roč. 22, č. 1, s. 26.
 • Pojďte, děti, budeme si číst… Info-Zpravodaj 2013, roč. 21, č. 4, s. 26–27.
 • Role neslyšícího pedagoga ve výuce neslyšících dětí, spolupráce slyšícího a neslyšícího pedagoga. In: Cícha Hronová, A. – Zbořilová, R. (eds.) Čeština ve výuce neslyšících (soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy). Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 – Jazykové centrum Ulita, 2011, s. 24– 27. [článek v elektronickém sborníku]
 • Mediální výchova a neslyšící a nedoslýchaví studenti. Info-Zpravodaj 2009, roč. 17, č. 3, s. 19–20.
 • Komunikační výchova dětí se sluchovým postižením v mateřské škole. Info-Zpravodaj 2008, roč. 16, č. 2, s. 15.
 • CD Pohádky o zvířátkách ve znakovém jazyce. Info-Zpravodaj 2007, roč. 15, č. 1, s. 26.
 • Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením. Info-Zpravodaj 2007, roč. 15, č. 1, s. 27.
 • Tlumočnická profese a neslyšící děti. Info-Zpravodaj 2007, roč. 15, č. 2, s. 7–9.
 • Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce. Info-Zpravodaj 2007, roč. 15, č. 4, s. 26.
 • Nemáme pocit, že bychom měli nudný život. Info-Zpravodaj, 2006, roč. 14, č. 4, s. 3–6. [rozhovor s manžely Klimešovými]
 • Dva jazyky – dvě kultury. In: Hudáková, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005, s. 22–25. [s A. Hudákovou]
 • Putování neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí po jejich vlastním osudu. In: Hudáková, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005, s. 26–29.
 • Pozor! Ve školce je medvěd! (Představujeme projekt Vyprávění medvěda Čumáčka). Info- Zpravodaj 2004, roč. 12, č. 4, s. 6–7.
 • Barvy v českém znakovém jazyce. In: Vaňková, I. (ed.) Obraz světa v jazyce. Praha: FF UK, 2001, s. 63–77. [s A. Hudákovou a P. Vysučkem]

Redakce

 • Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2015. [redakce kol. monografie; s A. Macurovou; v tisku]
 • Čeština ve výuce neslyšících (soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy). Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené – Jazykové centrum Ulita, 2011. [redakce elektronického sborníku; s A. Cícha Hronovou]

 

 

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Radka Zbořilová