Milena Čiháková

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
místnost č. 20

milena.cihakova@ff.cuni.cz
+420 221 619 210

konzultační hodiny

Odborný životopis

Vzdělání a další kvalifikace

   • 2012–nyní – Bc. studium Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK
   • 2009–2011 – Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. (Certifikát o absolvování projektu „Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka“ podpořeném prostředky operačního programu Praha – Adaptabilita)
   • 2010 – Školení pro nové lektory z Českých Budějovicích
   • 15.–19. 2. 2010 Nizozemí, Utrecht (Školení a pobyt „Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka“ podpořeném prostředky operačního programu Praha – Adaptabilita)
   • 9.–14. 11. 2009 Anglie, Bristol (Školení a pobyt od „Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka“ podpořeném prostředky operačního programu Praha – Adaptabilita)
   • 24.–28. 10. 2005 – Mezinárodní projekt SLATE (Spolupráce na úrovni EU s Finskem a dalšími evropskými partnery na výzkumu českého znakového jazyka, na profesionalizaci práce lektorů českého znakového jazyka a na upevnění tohoto postavení v žebříčku povolání v plném pedagogickém rozsahu)
   • 2004 – Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s., Vyškolení pro budoucnosti lektorů (Interní 6ti-měsíční školení pro budoucí lektory českého znakového jazyka)
   • 1995–2000 – Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené v Berouně, Obor: Zubní technik
   • 1993–1995 – Střední dvouletá škola pro sluchové postižené v Praze

Pracovní zkušenosti

   • 2013–nyní – Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. (zprostředkovatelka mezi předsedou, místopředsedou a lektory o kurzy atd.)
   • 2007–nyní – Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. (lektor českého znakového jazyka, odborná přednášková činnost )
   • 2007–nyní – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, obor Čeština v komunikaci neslyšících, Lektorka českého znakového jazyka, Výuka českého znakového jazyka)
   • 2006–2008 – SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené (lektorka českého znakového jazyka předmětu český znakový jazyk pro učitelé Základní školy pro sluchově postižené)
   • 2004–nyní – Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. (Lektorka českého znakového jazyka)
   • 2002–2003 – Soukromá zubní laboratoř
   • 2000–2002 – Společnost lékařů Lege Artis

Konference

   • 3.–8. 2. 2015 Deaf Academic – Leuven (Belgie)
   • 22.–27.9. 2014 Pro Sign – Hamburg (Německo)
   • 30. 11.–1. 12. 2014 The Deaf yesterday and today: The History of the Deaf and the turn of the 19th and 20 th century Varšava (Polsko)
   • 8.–20. 10. 2013 Mezinárodní konference lektorů znakového jazyka (LESICO) Praha, Česká republika 2014 Kurz v rámci projektu Lepší řízení, lepší služby – různá témata v SNN(kurz)

Projekty

 • 2011 Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk, UČJTK FFUK
 • 2015 Další projekt – máme teď na FFUK s Radkou Novákovou – jméno zatím nevím 2015
Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Milena Čiháková