PhDr. Klára Richterová

Richterova

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
místnost č. 25

klara.richterova@ff.cuni.cz
+420 221 619 216

konzultační hodiny

Odborný životopis

 

Vzdělání, odborné a profesní aktivity

 • 2010 – PhDr., FF UK Praha
 • 2009 – magisterské studium český jazyk a literatura, FF UK Praha
 • 2007 – bakalářské studium čeština v komunikaci neslyšících, FF UK Praha

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2010 – FF UK Praha (2010–2013 ÚČJTK a organizace akvizice, úpravy a anotace textů pro ČNK – korpus psaných textů českých neslyšících; od 2013 ÚJKN a ÚČNK)

Granty

 • 2015–2017 – Kalendářní jednotky ve znakových jazycích. 202515 (GA UK). Řešitelka.
 • 2012–2016 – Český národní korpus. LM2011023 (Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI MŠMT ČR). Vedoucí dílčího úkolu (Korpus DEAF); hlavní řešitel doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (ÚČNK FF UK).
 • 2012–2016 – PRVOUK UK P10: Lingvistika; tematický modul Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Členka výzkumného týmu; řešitelka prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 • 2011–2014 – účast na projektu Sign Language Typology – Semantic Domains (colours, numerals and kinship terms). Garantka dílčího úkolu za ČR (vybrané sémantické oblasti v českém znakovém jazyce); vedoucí: prof. Ulrika Zeshanová, Ph.D. (International Institute for Sign Languages and Deaf Studies, University of Central Lancashire in Preston).

Publikační činnost

Monografie

 • Představy neslyšících o tlumočnických službách. Praha: ČKTZJ, 2008.

Učebnice

 • Česká slovesa. Multimediální uživatelská příručka pro všechny Čechy, kteří češtinu neslyší. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 – Jazykové centrum Ulita, 2007. [DVD-ROM; členka autorského kolektivu].
 • Články
 • Korpus DEAF – psané texty českých neslyšících. Studie z aplikované lingvistiky, 2011, 1, s. 65–78. [pdf]

 

 

 

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Klára Richterová