Manuál pro zapisovatelky/zapisovatele

obsah zápisu

 • student zapisuje vše, co se v hodině odehrává – obdobným způsobem, jako když si píše své poznámky, ale podrobněji (studenti mají různou znalostní základnu – co je pro jednoho samozřejmé, známé a sám by si to pro sebe ani nezapisoval, může být pro druhého nová, důležitá, zajímavá informace)

 • zaznamenávají se:
  • organizační záležitosti (informace o Moodlu, podmínky atestace, četba, povinnosti ke kurzu, mimoškolní aktivity atd.)
  • výklad pedagoga (lze odkazovat na handout, doprovodný materiál)
  • referáty spolužáků (lze odkazovat na handout, doprovodný materiál)
  • diskuze (ne doslovně, ale shrnutí otázek a odpovědí, které zazněly)
  • zadání domácích úkolů

formát zápisu

 • elektronicky
 • v bodech

šablona zápisu

 • záhlaví
  • název kurzu: Český jazyk
  • semestr/rok, vyučující: LS/2000, Mgr. Taťána Smyčková
  • jméno zapisovatele: Taťána Brousilová
 • text
  • datum, číslo hodiny, číslo zápisu: 5. 2000, 11. hodina, 10. zápis
   • číslo hodiny a číslo zápisu si nemusí odpovídat
   • zápis se dělá pouze v případech, pokud je student, pro kterého se zápis dělá, přítomen v hodině (hodin může proběhnout 11, ale zápisů může být celkem pouze 8)

   • výjimkou je případ, kdy na výuce chybí studentem řádně objednané tlumočení/přepis, a zápis je pak formou kompenzace
  • organizační věci
  • výklad
  • diskuze
  • domácí úkoly
 • zápatí
  • čísla stránek

název dokumentu zápisu

 • Zapis_číslo_nazev predmetu
  • Zapis_06_Cesky jazyk
 • tipy
  • k vytváření zápisu je možné využívat materiálů od vyučujících a referujících (prezentace, handouty…)
  • je užitečné vyžádat si zpětnou vazbu od učitelů i od studentů, pro které je zápis určen, jestli jim forma a obsah zápisu vyhovuje, a reagovat na jejich návrhy ke změně

  • zápisy je dobré strukturně členit, pracovat přiměřeně s grafickým odlišením (tučně – důležité pojmy, kurziva – jazykové příklady)

oprava zápisu

 • vyučující posílají zpět zápisy s komentáři/opravami
  • formát Revize oprav (je dobré se seznámit s funkcemi Revizí oprav)
  • opravy přímo v zápisu
 • opravené zápisy vyučující vkládají do Moodlu, nebo posílají zpět zapisovateli a ten pak pošle zápis studentovi/studentům, kterým je služba zápisu poskytována, nebo posílají přímo studentovi (je dobré, aby se i v tomto případě dostal opravený zápis k zapisovateli – kvůli zpětné vazbě)

 • opravený zápis se musí dostat ke studentovi nejpozději 24 hodin před další výukou předmětu; je tedy žádoucí zaslat učiteli zápis co nejdříve, aby měl dostatek času jej opravit
 • je možné zaslat neslyšícímu/nedoslýchavému studentovi „hrubou“ verzi zápisu, kterou posíláte pedagogovi, aby měl student k dispozici zadání úkolu na příští hodinu a dostatek času jej vypracovat; po opravě bude mít k dispozici i revidovaný zápis od učitele (na tomto postupu je třeba se se studentem individuálně domluvit)

Úvod > Manuál pro zapisovatelky/zapisovatele