Informace pro pedagogy

Všichni studenti, včetně studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, mají právo na plnohodnotné zapojení do dění ve výuce. Za tuto skutečnost je zodpovědný pedagog. INFORMOVANOST pedagoga je proto zcela zásadní věcí.

O způsobu informování pedagoga rozhoduje student. Buď může informace o svých speciálních vzdělávacích potřebách sdělit pedagogovi sám, nebo využije kompetence příslušného univerzitního pracoviště. Informace pedagogům, jejichž výuku bude navštěvovat neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student, poskytuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, a to jednak prostřednictvím těchto internetových stránek, jednak přes koordinátora služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK.

Nerozhodne-li neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student jinak, koordinátor prostřednictvím e-mailu vstupuje do komunikace s pedagogy před začátkem každého semestru a informuje je o přítomnosti neslyšících, nedoslýchavých či ohluchlých studentů v jejich přednáškách/seminářích a také o tom, co tato skutečnost pro pedagoga znamená. V průběhu semestru i mimo něj je koordinátor připraven zodpovědět případné dotazy, poskytnout či zprostředkovat konzultace k výuce těchto studentů, zajistit náhledy ve výuce oboru Čeština v komunikaci neslyšících, kde mají učitelé v tomto směru bohaté zkušenosti, apod.

Specifika výuky neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů

Služby

Pravidla komunikace

Vizualizace

Poskytování materiálů

Kontrola zápisu z výuky

Nadstandardní konzultace, doučování, individuální studijní plán atd.

Odměna za modifikaci studia

Kurz českého znakového jazyka

Přednášky pro veřejnost
Úvod > Služby > Informace pro pedagogy a spolužáky > Informace pro pedagogy