Studijní plán – 1. ročník

          Studijní plán jednooborového a dvouoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících v ak. roce 2018/2019 

akreditace 2015

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty jednooborového studia

 Kód předmětu  Název předmětu Hodinová dotace  Kredity  Atestace   Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty a povinně volitelné předměty

ACN100215 Český znakový jazyk I 0/4 4 Z Čiháková ZS
ACN100112 Český znakový jazyk II 0/4 6 Z + ZK Čiháková LS
ACN100218 Doplňková čeština I 0/4 4 Z Bc. Stanovská ZS
ACN100114 Doplňková čeština II 0/4 6 Z + ZK Bc. Stanovská LS
ACN100201 Úvod do studia hluchoty 1/1 4 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100202 Úvod do studia jazyka 2/2 8 Z + ZK prof. Macurová (předn.) + dr. Richterová (sem.) ZS
ACN100119 Kultura českých neslyšících 0/4 6 Z + ZK Mgr. Nováková ZS
ACN100204 Odborný text a odborný styl + 0/2 3 Z dr. Okrouhlíková LS
ACN100117 Dějiny hluchoty 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS
ACN100207 Úvod do studia znakového jazyka 1/1 3 Z prof. Macurová LS
ACN100208 Výchova a vzdělávání neslyšících + 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková LS
ACN100209 ∗ Zápis znakového jazyka + 0/3 4 Z dr. Okrouhlíková LS
Souhrnný počet kreditů za povinné předměty ZS 22/22 LS 25/12
47/34

Povinně volitelné a volitelné předměty

zimní semestr

ACN300491 Konverzace v ČZJ I 0/2 3 Z Wiesnerová ZS
ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Bc. Rybová ZS
ACN300591 Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 2/0 3 Z doc. Fulka ZS
ACN300581 Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2018) 2/0 1 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300590 Psaní všem deseti pro budoucí přepisovatele 0/2 3 Z Bc. Portych ZS
ACN300507 Úvod do studia jazyka – doplňkový seminář 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300589 Úvodní studijní kurz pro neslyšící studenty UK 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300588 Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES II 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS

letní semestr

ACN300597 Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků 0/2 3 Z Bc. Portych LS
ACN300503 Exkurze do institucí spojených s komunitou neslyšících 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS
ACN300428 Základy statistického zpracování údajů 0/2 3 Z dr. Holub LS
ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Mgr. Rybová LS
ACN300487 ∗∗ Konverzace v ČZJ II 0/2 3 Z Bovkun, Wirth LS
ACN300550 Pokračovací studijní kurz pro neslyšící studenty UK 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS
ACN300573 Klíčové pojmy V. Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky 0/2 3 Z doc. Vaňková LA
ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky (Vypisuje Ústav obecné lingvistiky) 2/0 3 ZK doc. Friedová, dr. Zíková LS
ACN300551 Cvičení z českého jazyka II 0/2 3 Z Bc. Stanovská LS

∗ Přesunuto ze ZS.

∗∗ Výuka kurzu PVS/VS Konverzace v ČZJ II bude probíhat ve dvou skupinách. Student si při zápisu předmětu do SIS zvolí, jakou skupinu (paralelku) bude navštěvovat.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Matějku.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Studijní plán – 1. ročník