Studijní plán – 1. ročník

           Studijní plán jednooborového a dvouoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících

akreditace 2015

 Kód předmětu  Název předmětu Hodinová dotace  Kredity  Atestace   Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty a povinně volitelné předměty

ACN100215 Český znakový jazyk I 0/4 4 Z Čiháková ZS
ACN100112 Český znakový jazyk II 0/4 6 Z + ZK Čiháková LS
ACN100218 Doplňková čeština I 0/4 4 Z Bc. Stanovská ZS
ACN100114 Doplňková čeština II 0/4 6 Z + ZK Bc. Stanovská LS
ACN100201 Úvod do studia hluchoty 1/1 4 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100202 Úvod do studia jazyka 2/2 8 Z + ZK prof. Macurová (předn.) + dr. Richterová (sem.) ZS
ACN100119 Kultura českých neslyšících 0/4 6 Z + ZK Mgr. Nováková ZS
ACN100204 ∗ Odborný text a odborný styl 0/2 3 Z  – LS
ACN100117 Dějiny hluchoty 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS
ACN100207 Úvod do studia znakového jazyka 1/1 3 Z prof. Macurová LS
ACN100208 Výchova a vzdělávání neslyšících 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková LS
ACN100209 ∗∗ Zápis znakového jazyka 0/3 4 Z dr. Okrouhlíková LS
Souhrnný počet kreditů za povinné předměty ZS 22/22 LS 25/12
47/34

Povinně volitelné a volitelné předměty

zimní semestr

ACN300491 Konverzace v ČZJ I 0/2 3 Z Wiesnerová ZS
ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Mgr. Prokšová ZS
ACN300419 Gesto a znak v dějinách myšlení 2/0 3 Z doc. Fulka ZS
ACN300473 Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2017) 2/0 1 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300430 Titulkování pro neslyšící 0/2 3 Z Bc. Lišková ZS
ACN300503 Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300507 Úvod do studia jazyka – doplňkový seminář 0/2 3 Z dr. Richterová ZS

letní semestr

ACN300436 Seminář praktické češtiny II 0/2 3 Z Mgr. Prokšová LS
ACN300487 Konverzace v ČZJ II 0/2 3 Z Wiesnerová LS
ACN300477 Čtení současných prací o ZJ 0/2 3 Z Mgr. Prokšová, Mgr. Jehlička LS
ACN300075 Realizace přípravného kurzu pro uchazeče ke studiu – uživatele ČZJ (jaro 2018) 0/2 3 Z Bc. Fritz LS
ACN300428 Základy statistického zpracování údajů 0/2 3 Z dr. Holub LS
ACN300509 Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS

∗ Realizováno jako Praktika odborného diskurzu v ÚČJTK.

∗∗ Přesunuto ze ZS.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Matějku.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Studijní plán – 1. ročník