Webové odkazy

Sign languages and the Common European Framework of References for Languages (CEFR)

The Common European Framework of Reference (CEFR) provides a common basis for the creation of language syllabuses, curriculum guidelines, examinations, textbooks, etc. across Europe. Drawing on preliminary work undertaken in adapting the CEFR to sign languages, the project Signed languages for professional purposes (PRO-Sign) is the first to specify proficiency levels for sign languages establishing European standards for use in Deaf Studies and interpreting programmes offered at tertiary level across Europe and beyond.

  

Webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících ÚJČ AV ČR

Ve webovém hnízdu jsou shromážděny a prezentovány dílčí výsledky práce oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Webové hnízdo je určeno pro všechny zájemce o současnou českou slovní zásobu, o synchronní lexikologii a lexikografii. Najdete zde několik sdružených aplikací, které Vám přiblíží českou akademickou lexikografii a různé aspekty aktuální činnosti oddělení.

  

Portál elektronických zdrojů UK

Portál zpřístupňuje elektronické informace pro vědu, výzkum a výuku na Univerzitě Karlově.

  

Internetová jazyková příručka – ÚJČ AV ČR

Oficiální příručka češtiny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

  

Databáze EBSCO

Přístup k mnoha bibliografickým databázím a elektronickým časopisům, obsahuje např. periodika: American Annals of the Deaf, Sign Language Studies, Journal of Deaf Studies & Deaf Education, Sign Language & Linguistics; k přihlášení slouží stejné údaje jako do IS.

  

Český národní korpus

Český národní korpus (ČNK) je akademický projekt zaměřený na budování rozsáhlého počítačového korpusu především psané češtiny. Pracuje na něm Ústav Českého národního korpusu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (ÚČNK). Od svého založení roku 1994 má ÚČNK na starosti budování ČNK, jeho rozvoj a rovněž činnosti související, zvláště v oblasti výuky a pěstování oboru korpusová lingvistika.

  

Deaf Studies Trust (DST)

The Deaf Studies Trust (DST) is a national charity set up for the benefit of the Deaf community in the UK. It aims to apply research-based knowledge to practical issues for Deaf children and adults. It works also with hard of hearing adults.

  

Korpus BSL

Korpus britského znakového jazyka

  

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Česká komora tlumočníků znakového jazyka je nezisková profesní organizace sdružující především tlumočníky pro neslyšící.

  

Informace pro studenty se speciálními potřebami

Stránky s informacemi pro studenty se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

  

Slovník BSL

Malý obrázkový slovník britského znakového jazyka

  

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., je občanské sdružení rodičů, přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů.

  

Slovník ASL

Slovník amerického znakového jazyka.

  

Pevnost – České centrum znakového jazyka, z. ú.

Organizace PEVNOST funguje již od roku 2000. Hlavní náplní činnosti organizace jsou: kurzy českého znakového jazyka; osvětová činnost o Neslyšících a českém znakovém jazyce; překlady z češtiny do českého znakového jazyka; odborné jazykové supervize; poradenství pro slyšící rodiče neslyšících dětí, kterým se snažíme otevřít dveře do světa Neslyšících.

  

Slovník polského znakového jazyka

Slovník polského znakového jazyka

  

Korpus nizozemského znakového jazyka

Korpus nizozemského znakového jazyka

  

Ruce.cz

Informační portál o světě neslyšících

  

Korpus německého znakového jazyka

Korpus německého znakového jazyka

  

Úvod > Studium > Materiály ke studiu > Webové odkazy