Realizace studijního plánu – 1. ročník

 

Realizace studijního plánu samostatného navazujícího magisterského studia studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících (CNES) v ak. roce 2020/2021

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty jednooborového studia

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN500200 Přístupy k jazyku I 2/0 5 Zk doc. Vaňková ZS
ACN500201 Přístupy k jazyku II 2/0 5 ZK doc. Vaňková LS
ACN500202 Současný český jazyk I – gramatika a lexikologie 1/1 5 Zk doc. Adam ZS
ACN500203 Současný český jazyk II – text, styl, jazyková kultura 1/1 5 Zk prof. Macurová LS
ACN500204 Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě I 0/2 4 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN500205 Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě II 0/2 4 Z dr. Richterová LS
ACN500206 Lingvistika znakových jazyků jako vědecká disciplína + 1/1 5 Zk prof. Macurová ZS
ACN500207 Metodologický seminář + 0/2 4 Z dr. Kříž, Mgr. Jehlička LS
ACN500208 Aktuální otázky hluchoty + 0/2 4 Z dr. Hudáková LS
ACN500209 Historické kořeny dnešní češtiny a českého znakového jazyka + 1/1 4 Z dr. Dittmann, dr. Okrouhlíková LS
ACN510015 Český znakový jazyk – lektorská cvičení I 0/4 5 Z Mgr. Nováková ZS
ACN510019 Doplňková čeština – lektorská cvičení I 0/4 5 Z Mgr. Zbořilová ZS
ACN500217 Český znakový jazyk – lektorská cvičení II 0/4 5 Z Mgr. Nováková LS
ACN500219 Doplňková čeština – lektorská cvičení II 0/4 5 Z Mgr. Zbořilová LS

Mimo to realizován ještě předmět Diplomový seminář ACN510014 (dle staré akreditace).

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚJKN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou (belehradkova@ff.cuni.cz).
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 1. ročník