Rigorózní řízení

Obor Čeština v komunikaci neslyšících má akreditaci k rigoróznímu řízení, jehož absolventům je udělován titul PhDr.

Struktura rigorózního řízení

 • a) státní rigorózní zkouška; předměty: obecnělingvistické, sociolingvistické a psycholingvistické aspekty hluchoty, český znakový jazyk a čeština v komunikaci, struktura českého znakového jazyka (fonetika/fonologie, gramatika, slovní zásoba) v kontrastu s češtinou
 • b) obhajoba rigorózní práce

Obecné informace o rigorózním řízení na UK

Obecné informace o rigorózním řízení na FF UK

Složení komise pro rigorózní řízení

 • 2014-12-11 Zápis ze zasedání Vědecké rady

Předsedkyně komise

 • prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 • doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Členové komise

 • doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
 • Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
 • Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
 • Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Absolventi

Níže naleznete seznam absolventů našeho oboru, jimž byl udělen titul PhDr.

Anna Cícha Hronová
Klára Richterová
Lucie Šůchová (roz. Kuchařová)
Úvod > Studium > Rigorózní řízení