1. ročník NMgr. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

  7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00
PO

PVS/VS Tvorba hesel z Deaf Studies pro českou Wikipedii (0/2)

Mgr. Lachmanová, č. 422A

PVS/VS Sebezkušenostní seminář z psychologie k vybraným otázkám Deaf Studies (0/2)

dr. Bendová, č. 423

ÚT

PVS/VS Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (0/2)

Bc. Portych, č. 422A

ST

PVS/VS Neslyšící senioři (0/2)

Mgr. Fritz, č. 422B

ČZJ – lektorská cvičení I (0/2)

Mgr. Nováková, č. 20

Přístupy k jazyku I (0/2)

doc. Vaňková, č. 21

* Diplomový seminář (0/2)

doc. Vaňková, č. 21

PVS/VS Uvedení do kognitivní poetiky (0/2)

doc. Vaňková, č. 21

PVS/VS Titulkování pro neslyšící (0/2) Mgr. Bláhová č. 422A

ČT

Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě I (0/2)

dr. Okrouhlíková, č. 422A

PVS/VS Gesture and Sign Language in the History of Western Thought (0/2)

doc. Fulka, č. 422B

Současný český jazyk I – gramatika a lexikologie (1/1)

doc. Adam, č. 423

Aktuální otázky hluchoty (0/2)

dr. Hudáková, č. 422B

PVS/VS Workshop: Kultura a jazyk Neslyšících (0/2)

Mgr. Nováková, č. 20

ČZJ – lektorská cvičení I (0/2)

Mgr. Nováková, č. 20

Lingvistika znakových jazyků jako vědní disciplína (1/1) prof. Macurová, č. 18

Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník NMgr. studia