1. ročník NMgr. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2020/2021

  7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

PVS/VS Úvod do sociální práce (0/2)

dr. Kodymová, č. 423

PVS/VS Čtení odborných textů v angličtině (0/2)

dr. Quinn Novotná, č. 423

PVS/VS Workshop: Jazyk a kultura neslyšících (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

PVS/VS Vybraná témata z psychologie pro studenty oboru Deaf Studies (0/2)

dr. Bendová, č. 422B

PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků (0/2)

Bc. Portych, č. 422A

Metodologický seminář (0/2) dr. Kříž, Mgr. Jehlička, č. 409

PVS/VS Titulkování pro neslyšící (0/2)

Mgr. Bláhová, č. 422A

PVS/VS I-coach (0/2)

dr. Hynková Dingová, online

ÚT

ST

Přístupy k jazyku II (0/2)

doc. Vaňková, č. 21

Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě (0/2)

dr. Richterová, č. 423

ČT

ČZJ – lektorská cvičení II (0/2)

Mgr. Nováková, č. 20

Historické kořeny dnešní češtiny a ČZJ (1/1)

dr. Dittmann, dr. Okrouhlíková, č. 20

Doplňková čeština – lektorská cvičení II (0/2)

Mgr. Zbořilová, č. 422A

ČZJ – lektorská cvičení II (0/2)

Mgr. Nováková, č. 20

Současný český jazyk II (1/1)

prof. Macurová, č. 18

Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník NMgr. studia