1. ročník NMgr. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2022/2023

  7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00
PO

PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků (0/2) Bc. Portych č. 422A

ÚT ČZJ – lektorská cvičení II (0/2) Mgr. Nováková č. 20 PVS/VS Korpusy znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B Metodologický seminář (0/2) Mgr. Vinš č. 422A Přístupy k jazyku II (2/0) doc. Vaňková č. 21

ST

PVS/VS Úvod do etnolingvistiky (0/2) doc. Vaňková č. 21

ČT Aktuální otázky hluchoty (0/2) dr. Hudáková č. 422B Historické kořeny dnešní češtiny a českého znakového jazyka (1/1) dr. Okrouhlíková, dr. Dittmann č. 423 PVS/VS Vybrané otázky z klinické psychologie pro studenty Deaf Studies (0/2) Mgr. Holubová č. 423 Český znakový  jazyk a znakové jazyky ve světě 2 (0/2) dr. Okrouhlíková č. 111

PVS/VS Digitalizace materiálů pro studenty se speciálními potřebami I (0/2) dr. Dobešová Celetná 20, č. 150

ČZJ – lektorská cvičení II (0/2) Mgr. Nováková č. 20 Současný český znakový jazyk II – text, styl, jazyková kultura (1/1) prof. Macurová č. 20

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník NMgr. studia