1. ročník NMgr. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2018/2019

  7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00
PO

PVS/VS Iconicity across Modalities (0/2)

Mgr. Jehlička, č. 423

** Současný český jazyk V – Spisovný jazyk a jazyková kultura (1/1) (předmět zajišťován kurzem ÚČJTK: ABO700707 Teorie jazykové kultury)

dr. Smejkalová, č. 18

PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků  (0/2)

Bc. Portych, č. 422A

ÚT

ČZJ – lektorská cvičení II (0/2)

Mgr. Nováková, č. 21

Filozofie jazyka (2/0)

doc. Vaňková, č. 21

PVS/VS Klíčové pojmy V. Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky (0/2)

doc. Vaňková, č. 21

PVS/VS Empirické metody v lingvistice (0/2) (Vypisuje UČJTK ABO700700)

dr. Chromý, č. 26

Současný český jazyk II – syntax (1/1)

dr. Smejkalová, č. 422B

PVS/VS Typologie znakových jazyků (0/2)

dr. Richterová, č. 423

ST

PVS/VS Praktická tlumočnická cvičení (0/2)

dr. Andrejsková, č. 423

Pragmalingvistika (2/0)

doc. Vaňková, č. 21

** Současný český jazyk V – Spisovný jazyk a jazyková kultura (1/1) (předmět zajišťován kurzem ÚČJTK: ABO700707 Teorie jazykové kultury)

dr. Beneš, č. 18

PVS/VS Čas v psané češtině českých neslyšících (0/2)

dr. Richterová, č. 422B

PVS/VS Úvod do lingvistiky (2/0) (Vypisuje ULING ALINUVOD1)

doc. Friedová, dr. Zíková, č. P131 

ČT

ČZJ – lektorská cvičení II (0/2)

Mgr. Nováková, č. 21

PVS/VS Základy statistického zpracování údajů (0/2)

dr. Holub, č. 422A+B

PVS/VS Tlumočnické laboratoře (0/2)

dr. Hynková Dingová, č. 422A

*** Diplomový seminář (0/2)

doc. Vaňková, č. 21

PVS/VS Seminář praktické češtiny I (0/2)

Mgr. Rybová, č. 423

∗ PVS/VS Přípravný kurz pro uchazeče – praktický seminář (Jaro 2019) (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

∗∗∗∗ PVS/VS Překladová cvičení (0/2)

Wiesnerová, č. 423

Pokud si vyberete nějaký PVS/VS z nabídky ÚČJTK a budete ho chtít vést v SIS jako PVS, kontaktujte Š. Matějku.

* Výuka kurzu PVS/VS Přípravný kurz pro uchazeče – praktický seminář (Jaro 2019) bude probíhat blokově ve vybraných termínech. Termíny budou dohodnuty na začátku semestru.

** Výuka kurzu Současný český jazyk – Spisovný jazyk a jazyková kultura (1/1) je zajišťována kurzem vypisovaým ÚČJTK – ABO700707 Teorie jazykové kultury. Studenti si volí jednu ze dvou paralelek.

*** Kurz bude vypsán také v příštím akademickém roce.

**** Kurz PVS/VS Překladová cvičení je určen zejména pro studenty 2. ročníku Bc. studia. Starší studenti mohou kurz navštěvovat po konzultaci s vyučující v případě volné kapacity.

Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník NMgr. studia