1. ročník NMgr. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

  7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00
PO

PVS/VS Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (0/2) Bc. Portych č. 422A

ÚT

PVS/VS Práce s technikou (0/2) dr. Okrouhlíková č. 422B

ST

PVS/VS Český znakový jazyk a děti (0/2) Mgr. Fritz č. 21

Přístupy k jazyku 1 (2/0) doc. Vaňková č. 21 Současný český jazyk 1 – gramatika a lexikologie (1/1) doc. Vaňková č. 21 PVS/VS Uvedení do kognitivní poetiky (0/2) doc. Vaňková č. 21

ČT

ČZJ – lektorská cvičení 1 (0/2) Mgr. Nováková č. 20

Český znakový  jazyk a znakové jazyky ve světě 1 (0/2) dr. Okrouhlíková č. 20

PVS/VS Gesture and Sign Language in the History of Western Thought (0/2) doc. Fulka č. 422B

PVS/VS Problematika hluchoty: Aktuální otázky (0/2) Mgr. Nováková č. 423

ČZJ – lektorská cvičení 1 (0/2) Mgr. Nováková č. 20

Lingvistika znakových jazyků jako vědecká disciplína (1/1) prof. Macurová č. 18

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník NMgr. studia